Offentliga samråd om stöd till bredband

I de fyra utlysningarna för bredband vid ansökningsperioden 2019-12-20 - 2020-01-20 inkom fyra ansökningar till Länsstyrelsen Värmland. Nedan publiceras områdeskartor för planerad fiberutbyggnad.

Av områdeskartans dokumentnamn framgår diarienummer, projektnamn och sökande organisation.

Marknadsaktörer som vill bygga ut i dessa områden, utan stöd, ges möjlighet att lämna synpunkter under en månad, den 21 januari till och med den 21 februari 2020.

Yttrande över dessa områden ska alltså lämnas in till Länsstyrelsen senast den 21 februari 2020.

Det offentliga samrådet görs för att kontrollera om någon marknadsaktör planerar en bredbandsutbyggnad i samma område inom de närmaste tre åren.

Om du som marknadsaktör önskar kontaktuppgift till den aktör som ansökt om medel från Landsbygdsprogrammet för Bredbandsutbyggnad, kontakta då Länsstyrelsen, Regional utveckling på telefonnummer 010-224 70 00.

Samtliga ansökningar om bredbandsutbyggnad som inkommit till Länsstyrelsen avser bredbandsutbyggnad med NGA-standard.

Skriftligt yttrande ska skickas antingen med e-post till varmland@lansstyrelsen.se eller per post till:

Länsstyrelsen Värmland
FE 36
Box 204
826 25 SÖDERHAMN

Vänligen ange diarienummer 602-536-2020 på yttrandet, samt namnet på den marknadsaktör som yttrar sig och vilken kommun yttrandet avser.

Kontakt