Ansökan om utbetalning - bredband

Har du fått beslut om stöd kan du under vissa förutsättningar ansöka om utbetalning direkt, om inget annat står i beslutet.

Förskottsutbetalning

Ni kan ansöka om förskott under förutsättning att ni fått beslut om stöd och om ni som fått stöd är

 • en ideell förening
 • en ekonomisk förening eller samfällighetsförening
 • en allmännyttig stiftelse

Förskottet är begränsat till hälften av det beviljade stödet, dock maximalt 1 000 000 kr.

Ansökan om utbetalning för faktiska utgifter

 • När ni haft utgifter i projektet kan ni ansöka om utbetalning.
 • Är projektet inte klart ansöker ni om delutbetalning.
 • Är projektet till fullo genomfört ansöker ni om slututbetalning.

Ansökan om förskott, del- och slututbetalning görs i e-tjänsten

På samma sätt som ni ansökte om stöd i Jordbruksverkets e-tjänst ansöker ni om förskott, del- och slututbetalning digitalt i samnma e-tjänst.

Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd och projektstöd Länk till annan webbplats.

Du loggar in med e-legitimation. Det innebär att du också skriver under din ansökan elektroniskt.

Underlag och bilagor att skicka in i samband med ansökan om utbetalning

De här underlagen kan du behöva skicka in om du ska redovisa faktiska utgifter:

 • Kopior av fakturor, som du redovisat i utgiftssammanställningen, inklusive följesedlar och annat underlag som fakturan hänvisar till.
 • Betalningsbevis som visar att utgifterna är betalda. Om du har fått beslut om undantag från kravet på betalningsbevis räcker det att du har intygat att alla utgifter är betalda i ansökan om utbetalning. Undantag kan endast organisationer med central ekonomifunktion och myndigheter få.
 • Kopia på eventuella tillstånd, avtal och samråd som ni har behövt för just ert projekt
 • Det kan också behövas andra underlag som vi på Länsstyrelsen vill ha och kommer att begära in av er

Underlag för upphandlingen behöver ni skicka in i samband med första ansökan om utbetalning

När ni fått stöd för att bygga bredband har ni särskilda krav på er att konkurrensutsätta ert projekt. Därför behöver ni, i samband med att ni gör ansökan om utbetalning, skicka in:

 • Anbudsförfrågan
 • Annonseringsunderlag
 • Öppningsprotokoll över inkomna anbud
 • Utvärdering av anbuden och protokoll där det framgår hur ni utvärderat samtliga anbud
 • Tilldelningsbeslut
 • Kontrakt och eventuellt ramavtal
 • Om du använder något undantag ska du skicka med underlag som styrker att detta är tillåtet
 • Ytterligare dokumentation som behövs för att säkerställa att konkurrensutsättningen är korrekt genomförd.

Vilka underlag ska du skicka vart

Ansökan om utbetalning görs på samma sätt som när ni ansökte om stödet, i Jordbruksverkets e-tjänst.

Där kan ni inte ladda upp underlag såsom kopior på fakturor, kopior på betalningsbevis och underlaget för upphandlingen. De behöver ni skicka för skanning till vår inläsningscentral i Söderhamn:

Länsstyrelsen Värmland
FE 36
826 25 Söderhamn

Det finns också en begränsning som innebär att ni endast kan skicka 200 sidor i ett kuvert. Har ni flera sidor än 200 får ni alltså dela upp dem och skicka i flera olika kuvert.

Kontakt