Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rådgivning till kommersiell service på landsbygden

Erbjudandet riktar sig till dig som driver en dagligvarubutik, drivmedelsstation eller servicepunkt på landsbygden. Företagsrådgivningen kan även riktas till företagets anställda. Förutsättningen är att din verksamhet finns på landsbygden eller på en ort med färre än 3000 invånare.

Du kan ansöka om rådgivning inom följande områden:

  • Inköp och distribution – leveranser, sortimentsval, inköpspriser, inköpsvillkor, uppföljning, lokala produkter, snabbmat och analys.
  • Varuexponering – varors placering, säljande sortiment, inredning, säsongsanpassat sortiment, trycksaker, vad vill kunderna ha?
  • Utveckling och diversifiering – medarbetarroll, ledarskap, upphandlingar, arbetsrätt, catering, marknadsföring, nya marknader/evenemang.
  • Företagsekonomiska analyser – budget- och resultatrapporter, nyckeltal, finansiering, ägarskiften/generationsväxlingar, IT-verktyg, prissättning och rabatter.
  • Energieffektivisering – energikartläggning, regler kring kylmedier, el- och uppvärmningsavtal, ventilationer och armaturer.
  • Nytt sätt för service – nya servicepunkter, nyttja det vi är bra på, butiken som helhet och dess potential.

Dagligvarubutiker eller drivmedelsstationer kan nekas stöd om försäljningen är mycket hög eller  huvudsakligen utgörs av  gränshandel, efter bedömning.

Rådgivningen kan ske individuellt, till hela personalen eller tillsammans med andra handlare i grupp. Företagsrådgivningen syftar till att stärka dig som företagare och anpassas därför individuellt eller till gruppens behov. Rådgivaren kommer till er eller till en annan plats som ni bestämmer gemensamt. 

Upphandlade rådgivare

Spejaren AB
Kontakt: Gordon Krmic, 073–0775001, gordon@spejaren.se
Timtaxa: 264 kr (ordinarie cirkapris 880 kr)
Halvdag: 1739 kr (ordinarie cirkapris 5795 kr)
Heldag: 3885 kr (ordinarie cirkapris 12 950 kr)
Spejaren folder Länk till annan webbplats.

LMV Konsult AB
Kontakt: Mikael Vestergård, 076–1801085, mikael@lmvkonsult.se
Timtaxa: 255 kr (ordinarie cirkapris 850 kr)
Halvdag: 1170 kr (ordinarie cirkapris 3900 kr)
Heldag: 2250 kr (ordinarie cirkapris 7500 kr)

Hur, när och var rådgivningsutbildningen ska gå till bestämmer ni själva i samråd med berörd rådgivare. Vänligen observera att med timtaxa avses rådgivning per telefon.

Med halvdag avses under fem timmar rådgivning, och heldag avses 5–12 timmar rådgivning. Eventuella kostnaden för kursmaterial och kurslokaler tillkommer enligt separata överenskommelser.

Projektet kan vid godkänd ansökan erbjuda 70% rabatt enligt nedan stipulerade priser. Du som handlare betalar således endast 30% av totalpriset. (Nettopriser är fetmarkerade.)

Rådgivningen kommer bedrivas av antingen företagens kontaktpersoner eller av denne utsedd och av Länsstyrelsen Dalarna godkänd underleverantör. Samtliga företagsrådgivare har flerårig erfarenhet inom sina ämnesområden.

Finanserias via Landsbygdsprogrammet

Rådgivningen erbjuds genom ett projekt som Länsstyrelsen Dalarna leder i samverkan med länsstyrelserna i Uppsala, Örebro, Gävleborg, Västmanland, Södermanland och Värmland.

Projektet finansieras via Landsbygdsprogrammet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för 2014–2020. Länsstyrelsen i Dalarna har upphandlat rådgivarna nedan. 

Kontakta projektledare Wilhelm Kyrk på Länsstyrelsen Dalarna om ni har frågor.

Europeiska jordbruksfonden

Kontakt