Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd för landsbygdsutveckling

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag och föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.

Ny jordbrukspolitik 2023‑2027

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Det innebär förändringar för stöden till landsbygdsutveckling.

Ny jordbrukspolitik 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Förlängning av landsbygdsprogrammet 2021-2022

Den 22 december 2020 fattade regeringen beslut om landsbygdsprogrammets innehåll och budget för åren 2021 och 2022.

Programmet ska skickas till EU-kommissionen för godkännande innan Jordbruksverket kan öppna stöden för ansökan. Just nu pågår EU-förhandlingar om de olika EU-reglerna som styr landsbygdsprogrammet. Det är först när dessa är beslutade som Sverige kan skicka in det ändrade programmet till EU-kommissionen.

Regeringen har fattat beslut om att vissa stöd ska tillföras pengar under förlängningsåren 2021-2022. Stöden kommer troligtvis att vara möjliga att söka från februari-mars 2021. Se vilka stöd via Jordbruksverket.se.

Förlängning av landsbygdsprogrammet 2021-2022 (Jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i landet, och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

Vill du bidra till en aktiv fritid på landsbygden? Du kan få stöd för att utveckla idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler för olika aktiviteter.

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Investeringar i rekreation och turism

Vill du skapa möjligheter för rekreation och turism på landsbygden? Du kan få stöd för att till exempel skapa leder för vandring och sätta upp skyltar med turistinformation.

Investeringar i småskalig infrastruktur

Vill du öka livskvaliteten och tryggheten på landsbygden? Du kan få stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur.

Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden

Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Rådgivning till kommersiell service på landsbygden

Erbjudandet riktar sig till dig som driver en dagligvarubutik, drivmedelsstation eller servicepunkt på landsbygden. Företagsrådgivningen kan även riktas till företagets anställda. Förutsättningen är att din verksamhet finns på landsbygden eller på en ort med färre än 3000 invånare.

Rådgivning till kommersiell service på landsbygden

Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad

Vill du starta ett samarbete för att korta ner livsmedelskedjan och öka försäljningen på den lokala marknaden? Då kan du söka det här projektstödet.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Vill du starta ett samarbete som bidrar till att skapa nya jobb på landsbygden? Då kan du söka det här projektstödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Stöd till hembygdsgårdar

Vill du utveckla din hembygdsgård? Du kan få stöd för att till exempel rusta upp byggnader och göra hembygdsgården till en attraktiv mötesplats.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Vill du bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer? För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare.

Regional handlingsplan för Värmland

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den beskriver de stöd som finns att söka, vilka villkor som gäller och hur ansökningar prioriteras.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 med förlängningsåren 2021-2022 Länk till annan webbplats.(reviderad för 2022)

Kontakt

Stöd inom landsbygden - Landsbygdsprogrammet

Christina Lindström

Handläggare (investeringar för landsbygdsutveckling)

Torbjörn Eliasson

Handläggare (förädlingsstöd, startstöd, investeringsstöd, energi - jordbruksföretagare)

Bredband

Magnus Dagerhorn

Handläggare

Miljöinvesteringar

Jan-Olov Högberg

Handläggare (rovdjursstängsel)

Åsa Enefalk

Handläggare (rovdjursstängsel)

Telefon 010-224 74 46

Hanna Pernler

Handläggare (rovdjurstängsel)

Telefon 010-224 72 73

Maria Sundqvist

Handläggare (betesmarker, vatten, våtmark)

Elena Jonsson

Handläggare (vatten, våtmark)

Projektstöd natur och kultur

Maria Sundqvist

Handläggare (hembygdsgårdar, utveckling natur- och kulturmiljöer)

Elena Jonsson

Handläggare (hembygdsgårdar, utveckling natur- och kulturmiljöer)

Frågor kring utbetalningar

Anne-Marie Gustafsson

Handläggare

Postadress

(för exempelvis utbetalningar av stöd inom landsbygdsprogrammet)

Länsstyrelsen Värmland
Regional Utveckling, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad