Västersjön - Torsby kommun

Under två dagar i augusti 2015 brändes cirka 30 hektar i Västersjön i Torsby kommun.

Om bränningen i Västersjön

I Västersjön, väster om Höljes, brändes två delområden på varsin sida om en skogsbilväg. Den 21-22 augusti var vädret stabilt nog för att bränna båda områdena i följd under två dagar.

Precis som för Kittelfältet så var det lite fuktigt i marken, så det brann ytligt. Det betyder att blåbärsriset återhämtar sig snabbt efter bränningen. På några av de sydvända glesa tallsluttningarna hade det torkat upp bättre, så där brann det ända ner till jorden, med öppna sandblottor som resultat. De öppna sandytorna är viktiga för insekter.

Kontakt