Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västersjön - Torsby kommun

Under 2020 brändes cirka 16 hektar och utfördes av Skogsstyrelsen. Under två dagar i augusti 2015 brändes även cirka 60 hektar i Västersjön i Torsby kommun.

Bränningen i Västersjön under juni 2020

17 hektar brändes den 1 juni 2020. Bränningen genomfördes av Skogstyrelsen. Bränningen tog ca 5 timmar.

Klockan 11.20 påbörjades bränningen. Temperaturen var 27 grader, vinden från SV på 1 m/s och luftfuktigheten låg på 28%. Vädret vid bränningen var torrt och varmt, på gränsen till att vara så torrt att det inte hade gått att bränna. Temperaturen låg mellan 27-29 grader. Vinden var sydvästlig i början av bränningen men vred sedan om till rakt västlig. Vindstyrkan låg mellan 1-3 m/s. Luftfuktigheten låg på ca 28 % i början av bränningen och höll sig sedan relativt stabil mellan 27-34%.

Bränningen genomfördes på ett tryggt sätt trots de torra och varma förhållandena som innebar en hög risk för att gnistkast tänder utanför området. Vid 12.45 kröp dock elden över slanglinjen i öster, då den låga luftfuktigheten torkat upp den bevattnade linjen oväntat mycket. Den lilla smitningen släcktes snabbt ned. Slanglinjen stödvattnades sedan med helikopter när den norra gränsen eldades vid 15-tiden.

FWI var 16,9 enligt beräkningar från egna väderdata. Den låga luftfuktigheten och höga FFMC-värdet (92,1) innebar att finbränslet var mycket torrt på ytan. Dagarna närmast efter bränningen var fortsatt torra, först dag 5-7 efter bränningen så kom det regn. Sista rök observerades den 9 juni, och den 12 juni avslutades efterbevakningen.

Dödligheten i trädskiktet uppskattas till ca 40 %. Påverkan på humuslager och förna är begränsad.

Sotsvart praktbagge dök upp på området redan under slutet av bränningen. En insektsinventering med fönsterfällor kombinerat med direktsök visade att flera naturvårdsintressanta och rödlistade arter dykt upp på området under sommaren, och det är gott om färska hackmärken från tretåig hackspett i området.

Karta över bränningsområden Västersjön

Området som brändes 2020 ligger strax söder om Båtstadsmyrarna, nordväst om det större område som brändes år 2015.

Bränningen i Västersjön under augusti 2015

I Västersjön, väster om Höljes, brändes två delområden på varsin sida om en skogsbilväg. Den 21-22 augusti var vädret stabilt nog för att bränna båda områdena i följd under två dagar.

Precis som för Kittelfältet så var det lite fuktigt i marken, så det brann ytligt. Det betyder att blåbärsriset återhämtar sig snabbt efter bränningen. På några av de sydvända glesa tallsluttningarna hade det torkat upp bättre, så där brann det ända ner till jorden, med öppna sandblottor som resultat. De öppna sandytorna är viktiga för insekter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss