Skyfallsliknande regn i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stormyren - Torsby kommun

Under 2020 brändes cirka 17 hektar och utfördes av Skogsstyrelsen.

Drönarbild från bränningsdagen. Bilder och film visar framförallt ljus rök vilket indikerar en lägre intensitet. Foto: Per Gustafsson.

Bränningen i naturreservatet Stormyren under augusti 2020

17 hektar brändes den 15 augusti 2020. Bränningen genomfördes av Skogstyrelsen. Bränningen tog cirka 6 timmar.

Klockan 13.15 påbörjades bränningen. Temperaturen var 25 grader, vinden från väst på 1,5 m/s och luftfuktigheten låg på 52 %. Luftfuktigheten var fortsatt hög under hela bränningen, mellan 49-67% enligt väderstationen placerad omkring 200 m väster om bränningsområdet. Det syns i uppföljningen att det inte brunnit så bra i de delar av områden där skogsbestånden är mer slutna, där finns ytor med obränt finbränsle.

Temperaturen låg under dagen mellan 23-26 grader. Vinden var västlig under hela bränningen och vindstyrkan mellan 1-2 m/s.

Dagarna närmast efter bränningen var relativt torra även om luftfuktigheten fortsatte vara hög. Först dag 7 efter bränningen så kom det regn. I kombination med att det var torrt på djupet så blev efterbevakningen lång och svår med envisa glödbränder som bitit sig fast i de djupa humuslagren i den norra delen av området. Den 26 augusti vid ihopplockning och uppföljning upptäcktes en pyreld i en torvpacke i nordöstra kanten, det var den sista röken som släcktes ner i området och några dagar därefter förklarades brännan kall.

Dödligheten i trädskiktet varierar mycket över området. De flesta äldre tallar har överlevt bränningen. Även många av de äldre granarna har överlevt bränningen men troligen kommer ytterligare granar att dö av rotskador under de närmaste åren. I ungskogspartierna är det mycket varierat, från delar där nästan alla yngre träd dött till delar där allt överlevt.

Påverkan på humuslager och förna är begränsad på den större delen av området. Framförallt i norra delen har glöden dock gått ner i torven och under rötterna på granarna och förtärt humusen i dessa fläckar.

Karta över bränningsområde i naturreservatet Stormyren. 

Bränningsområde Stormyren under 2020

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss