Lisselberget - Torsby kommun

Lisselberget i Torsby kommun brändes i juli 2013. Målet med bränningen var att gynna förekomsten av tall och minska på mängden gran.

Lisselberget 2 år efter bränningen.

Om bränningen i Lisselberget

Under två dagar i juli brändes c:a 15 hektar talldominerad barrskog, fördelat på två delområden. Bränningen påbörjades den 13 juli, men efter tre timmar kom en regnskur med drygt 4 mm regn, vilket direkt eliminerade möjligheterna till fortsatt bränning. Den torra och relativt varma väderleken gjorde dock att det gick att bränna resten av området redan efter några dagar.

Utifrån markförhållanden och vädersituationen var brandförloppet som förväntat
lugnt och kontrollerat. Lisselberget har talrika spår av äldre bränder, men
avsaknad av brand under kanske ett hundratal år har gett granen chansen att
etablera sig och börjat förändra miljön i skogen. Målet med bränningen var att
gynna förekomsten av tall och minska mängden gran igen.

Dokumentation från bränningen

 

Lisselberget, 2 år efter bränningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss