Kittelfältet - Filipstads kommun

Under 2020 brändes cirka 4 hektar och genomfördes av Länsstyrelsens personal. Under juli månad 2015 brändes cirka 9 hektar i Kittelfältet. Bränningar sker inom inom projektet LIFE Taiga.

Bränning i Kittelfältet 20 maj 2020

4,3 hektar brändes den 20 maj 2020. Bränningen genomfördes av Länsstyrelsen Värmlands personal med stöd av Malungs Vakt & Service samt tre personer från andra län inom LIFE Taiga-projektet. Bränningsledare var Jenny Sander från Länsstyrelsen Värmland. Bränningen tog ca 6,5 timmar.

Klockan 12.45 påbörjades bränningen i den södra delen av bränningsområdet, på den högsta punkten som ligger nära leden. Temperaturen låg på 13 grader, det var vindstilla och luftfuktigheten var på 29%. Därefter tändes den södra gränsen steg för steg i lugn takt. Sluttningen som vetter mot norr ner i dödisgropen brann mycket dåligt, liksom myren i botten av den. Vindarna kring dödisgropen var nyckfulla, och då elden i sydöst visade tecken att röra sig västerut och riskera att gå uppför sluttningen mot platån i väster i hög fart, så dämpades denna front ner med vatten vid två tillfällen för att låta tändningen i väster hinna med.

I väster arbetades först med tändning i fiskbensmönster och därefter med punkttändning 15x15 m för att få en lagom intensitet samtidigt som man gick fram i lite högre takt.

Väderförhållandena vid bränningen var i stort sett likartade under hela dagen. Temperaturen låg mellan 13-15 grader. Vinden var nordlig i stort sett hela tiden med något kast åt ostlig och vindstyrkan var genomgående låg och pendlade mestadels runt 0,5-1,2 m/s. Luftfuktigheten låg på ca 29 % i början av bränningen för att gå ner till 26 % som lägst.

Bränningen genomfördes på ett lugnt och tryggt sätt utan några incidenter.

Efterbevakningen pågick i en vecka. Dagarna närmast efter bränningen var mycket torra och blåsiga, men dag 3 och 4 kom regn som släckte ner nästan alla kvarvarande rökar.
Dödligheten i trädskiktet uppskattas till knappt 5 %. Påverkan på humuslager och förna är marginell. På många platser finns obränt finbränsle kvar.

Karta över bränningsområdet för Kittelfältet

Bränningen i Kittelfältet juli månad 2015

Den 4 juli var det äntligen bränningsväder efter en kall och blöt försommar. Bränningen genomfördes på ett mycket lugnt sätt utan incidenter och tog ca 5 timmar. Området bevakades under flera dagar tills alla glödbränder slocknat.

Det var fortfarande ganska blött i marken, så på större delen av området brann bara det översta lagret av mossor och blåbärsris. På en del fläckar låg glöden kvar längre, och där finns öppna sandytor. Omkring 20 % av träden i området dog i bränningen, och troligen kommer ytterligare några att dö under de närmaste två åren eftersom de har fått skador på sina rötter. Det är ett bra resultat.

Tretåig hackspett har redan hittat till området. Många skalbaggar sågs flyga under sensommaren, men vi har ännu inte gjort någon inventering för att se om det har dykt upp några sällsynta arter bland insekterna. Det kan bli aktuellt att så in mosippa i någon del av området.

Kittelfältet 2 år efter bränningen.

Kittelfältet 3 år efter bränningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss