Kittelfältet - Filipstads kommun

Under juli månad 2015 brändes cirka 9 hektar i Kittelfältet, Filipstads kommun. Bränningen genomfördes inom projektet LIFE Taiga.

Om bränningen i Kittelfältet

Den 4 juli var det äntligen bränningsväder efter en kall och blöt försommar. Bränningen genomfördes på ett mycket lugnt sätt utan incidenter och tog ca 5 timmar. Området bevakades under flera dagar tills alla glödbränder slocknat.

Det var fortfarande ganska blött i marken, så på större delen av området brann bara det översta lagret av mossor och blåbärsris. På en del fläckar låg glöden kvar längre, och där finns öppna sandytor. Omkring 20 % av träden i området dog i bränningen, och troligen kommer ytterligare några att dö under de närmaste två åren eftersom de har fått skador på sina rötter. Det är ett bra resultat.

Tretåig hackspett har redan hittat till området. Många skalbaggar sågs flyga under sensommaren, men vi har ännu inte gjort någon inventering för att se om det har dykt upp några sällsynta arter bland insekterna. Det kan bli aktuellt att så in mosippa i någon del av området.

Kittelfältet 2 år efter bränningen.

Kittelfältet 3 år efter bränningen.

Kontakt