Kittelfältet - Filipstads kommun

Under 2020 planeras bränning av cirka 4 hektar och kommer att genomföras av Länsstyrelsens personal. Under juli månad 2015 brändes cirka 9 hektar i Kittelfältet. Bränningar genomförs inom projektet LIFE Taiga.

Bränning i Kittelfältet 20 maj 2020

Dag för bränning var 20 maj, av cirka 4 hektar. Bränningen, som utfördes av Länsstyrelsen, gjordes för att glesa ut tallbestånden och ge dem en mer naturlig struktur och för att skapa framtida naturvärdesträd i form av brandskadade tallar. Området glödbrinner under några dagar efter bränningen för att gynna brandinsekter och få fram jordblottor. Mosippan är en hotad art som förhoppningsvis kan gynnas av bränning i det här området.

Efter en bränning är området svart och sotigt och vi avråder från besök i området den första tiden på grund av risken för fallande träd och grenar. Den vandringsled som gränsar till området kommer att säkras från farliga träd inom några veckor efter bränningarna. Vi uppmanar besökare att respektera skyltning på plats.

Under bränningen är parkeringarna vid Kittelfältet vara stängda, och reservatsbesökare hänvisas till något av våra andra besöksmål på Brattforsheden.

Karta över bränningsområdet för Kittelfältet

Om bränningen i Kittelfältet juli månad 2015

Den 4 juli var det äntligen bränningsväder efter en kall och blöt försommar. Bränningen genomfördes på ett mycket lugnt sätt utan incidenter och tog ca 5 timmar. Området bevakades under flera dagar tills alla glödbränder slocknat.

Det var fortfarande ganska blött i marken, så på större delen av området brann bara det översta lagret av mossor och blåbärsris. På en del fläckar låg glöden kvar längre, och där finns öppna sandytor. Omkring 20 % av träden i området dog i bränningen, och troligen kommer ytterligare några att dö under de närmaste två åren eftersom de har fått skador på sina rötter. Det är ett bra resultat.

Tretåig hackspett har redan hittat till området. Många skalbaggar sågs flyga under sensommaren, men vi har ännu inte gjort någon inventering för att se om det har dykt upp några sällsynta arter bland insekterna. Det kan bli aktuellt att så in mosippa i någon del av området.

Kittelfältet 2 år efter bränningen.

Kittelfältet 3 år efter bränningen.

Kontakt