Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fräkensjömyrarna - Hagfors kommun

Under slutet av juli 2019 brändes totalt 60 hektar skogsmark fördelat på tre olika delområden inom Fräkensjömyrarna i Hagfors kommun. Bränningen genomfördes inom det EU-finansierade projektet LIFE Taiga.

De områden som har valts ut är påverkade av skogsbruk, och målet med är bränningarna att skapa mer variation med fler naturvärdesträd och fler döda träd.

Kartbild naturvårdsbränning Fräkensjömyrarna

Under bränningen i juli 2019 brändes område A, C och D. I område B kunde ingen naturvårdsbränning ske under 2019.

Om bränningen inom Fräkensjömyrarna

Den 28 juli var det äntligen tillräckligt torrt för att det skulle vara möjligt att bränna de tre mindre delområdena i väster (område A, C, D på kartan), efter en försommar med många regnskurar.

Skogsstyrelsen var anlitad för uppdraget och hade tagit in underentreprenörer för att kunna bränna alla tre områden under samma dag med tre olika team. Vid 14-tiden började tändningen i område A, och kort därefter tändes även de två södra delområdena. Strax före kl. 22 var alla områden färdiga, och lämnades över till nattvakterna.

Skogen i bränningsområdena var till största delen öppen tallhed, vilket gjorde dem till mindre komplicerade objekt att bränna. Den största utmaningen låg istället i logistiken att samordna all personal och utrustning som behövs för att bränna så stor yta samtidigt över ett så stort område. Sammanlagt låg nästan 6 km brandslang ute kring områdena, och för varje delområde var två skogsbrandspumpar igång för att hålla trycket uppe i slangarna. Trots torka i stora delar av landet hade det kommit regnskurar med jämna mellanrum i Fräkensjömyrarna, och det var fortfarande ganska fuktigt i marken och brann på de flesta ställen ganska ytligt. I några grantätningar var det dock torrare, och där bet sig glöden kvar i över en vecka, trots att det kom en del regn några dagar efter bränningen.

En helikopter fanns också på plats under bränningen, dels som extra säkerhetsåtgärd om elden skulle hoppa över någon gräns, men också för att hjälpa till att vattna upp partier ute på myrarna som bara behöver vattnas av under själva bränningen och där man då alltså inte behöver släpa ut brandslang.

Resultaten från bränningen ser vi inte än. Omkring en månad efter åker vi ut igen för att ta nya bilder och mätningar på de punkter som vi satte ut inför bränningen. Vi tar också flygbilder för att se hur stor del av träden som dött i bränningen. Ett bränningsområde fortsätter dock utvecklas och vara till naturvårdsnytta under flera decennier, och först om några år kommer vi börja få en bild av långtidseffekterna och vilka djur och växter som flyttat in just här.

Dokumentation från bränningen

Bränning 28 juli 2019:

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss