Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brännan - Årjängs kommun

I naturreservatet Brännan i Årjängs kommun har fyra bränningar genomförts. 2017 års bränning gjordes inom projektet LIFE Taiga.

Karta över Brännans planerade bränningsområde och det äldsta bränningsområdet.

Om bränningen i Brännan

Fyra områden har bränts i naturreservatet Brännan. Den senaste bränningen gjordes den 29 juni 2017. En vandringsled passerar brandfälten från 2017 och 1997. Bränningen 1997 var intensiv och dödade i stort sett alla träd som fanns inom bränningsområdet, med målet att få mer lövskog i naturreservatet. Där växer nu ungskog av tall och lövträd.

Bränningarna 2012 och 2017 var mindre intensiva och genomfördes med målet att de flesta av de äldre tallarna i området skulle överleva branden, för att få en gles tallskog med inslag av döda träd. De olika bränningsområdena har därför mycket olika karaktär.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss