Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

 • Hållbar utveckling i hela landet.
 • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
 • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
 • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
 • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Du kan läsa mer om livsmedelsstrategin på regeringens webbplats.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Projektet Framtidens offentliga måltider - från producent till konsument inom offentliga måltider

Projektet lyfter fram närproducerade produkter i både skolkök och i klassrum för att utbilda framtidens konsumenter och i syfte att stärka den regionala livsmedelsproduktionen. Genom att använder vi oss av inspiration från den engelska metoden ”Food for life” (Soli Association) testar vi att skapa en hållbar metod anpassad till svensk förhållanden.

Projektet har många olika bottnar och kan ses som ett kunskapsprojekt men likaväl som att på lång sikt främja investeringsviljan hos livsmedelsproducenten. En del av projektet är att inse att vad varje individ i sin del av nedanstående bild är en del i ett större sammanhang . beroende på vilka beslut eller information som förs ut på olika nivåer påverkar helheten.

Västerstrandskolan, Karlstad kommun, Södra skolan, Grums kommun och Tingvallagymnasiets Hotell-och restaurangprogram kommer att testa metoden ”Food for life”. Exempel på aktiviteter är studiebesök ute på gårdar och lokala producenter.

 • Grums kommun
 • Karlstad kommun
 • Boxholms kommun
 • Vadstena kommun
 • Ödeshög kommun
 • Vreta Kluster
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Region Värmland
 • Projektet ”Mattanken” Jordbruksverket
 • Livsmedelsverket
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Soil Association /”Food for life”
Logotyp för Framtidens offentliga måltider som föreställer en tallrik med bestick, samt logo för europeiska jordbruksfonden.

Kontaktpersoner Framtidens offentliga måltider

Camilla Andersson
Processledare
010-224 73 20
camilla.e.andersson@lansstyrelsen.se

Isabell Sjödin
Projektledare
010-224 73 21
Isabell.sjödin@lansstyrelsen.se

Kontakt