Nya grödor och nya livsmedel?

Våra matvanor förändras hela tiden. Det är stor skillnad på vad hushållen äter idag jämfört med för 20, 50 eller 100 år sedan. Framöver kan efterfrågan förändras av till exempel trender, nysvenskars matvanor och samhällets ökade behov av krisberedskap. Klimatfrågan påverkar på olika sätt.

Odling av linser på ett fält på Gotland.

Runt om i Sverige pågår flera initiativ för att ta fram produkter tillverkade av svenskodlade proteingrödor som gråärt, sötlupin, åkerböna och linser. En del produkter är redan kommersiella som torkade baljväxter, färsk baljväxtfärs och fryst falafel av svenska ärtor. På gårdsnivå finns det lantbrukare som ersätter importerat proteinfoder med svenskodlat. Det pågår även forskningsprojekt för att ta fram vegetabiliska produkter som ”yoghurt” gjord på fermenterade proteingrödor.

Det finns utmaningar. Forskningsinstitutet RISE har identifierat att flera mellanled saknas i Sverige för att ta fram industriråvara. Det är aktörer som skalar bönor, mal mjöl och tillverkar proteinkoncentrat av åkerböna och sötlupin. Förädling och marknadsföring är avgörande för att lyckas etablera nya hållbara värdekedjor från odling till färdig livsmedelsprodukt. Men det finns möjligheter, både småskaligt och storskaligt.

Hushållningssällskapet, LRF, Nifa och Länsstyrelsen har påbörjat ett samarbetsprojekt om nya grödor. Syftet är att inspirera lantbruksföretagare att odla nya grödor som kan ersätta importerade produkter. Parallellt startar Hushållningssällskapet ett nätverk för växtodlingsgårdar med intresse för nya grödor.

I år planerar vi en studieresa till Västergötland för att träffa odlare och kanske förädlare. Vi planerar också ett seminarium mer inriktat på förädling, affärsmodeller och marknad. Vi hoppas att det går att genomföra under hösten, men vi får anpassa oss till restriktionerna. Nästa år är planen att genomföra några enklare demonstrationsodlingar i samarbete med någon eller några gårdar.

Tycker du att det här låter intressant? Har du redan funderat på någon ny gröda, men fastnat i något problem? Har du förslag på gårdar att besöka eller frågor till seminariet? Kontakta någon i samarbetsgruppen, se ruta nedan.

Samarbetsgruppen

Ylva Gustafsson, Länsstyrelsen
010-224 74 58
ylva.gustafsson@lansstyrelsen.se

Malin Eliasson, Länsstyrelsen
010-224 72 64
malin.eliasson@lansstyrelsen.se

Petra Umeland, Länsstyrelsen
010-224 72 76
petra.umeland@lansstyrelsen.se

Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet Västra
070-829 19 94
daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se

Jan Landström, LRF
070-321 21 55
jan.landstrom@lrf.se

Claes Jonasson, Nifa
072-514 98 59
claes.jonasson@nifa.se

Nya grödor är en del av ett större projekt som heter Insatser för att uppfylla de
nationella målen i livsmedelsstrategin.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt