Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Nu kan du som lanthandlare få rådgivning inom flera olika områden. Rådgivningen kommer att anpassas och fokusera på det som du vill ha hjälp med.

Rådgivningen kommer att ske på en lämplig plats bestämd av dig som lanthandlare. Det kan göras med din personalgrupp, individuellt eller tillsammans med andra lanthandlare i grupp.

Våra rådgivare är proffs på sitt område och har många års erfarenhet av både rådgivning och arbete inom både lanthandel och ämnesområdena.

Områden där du kan få rådgivning

  • Inköp och distribution
  • Varuexponering
  • Utveckling och diversifiering
  • Företagsekonomiska analyser
  • Energieffektivisering
  • Nytt sätt för service

Kostnad

Du betalar 30% av totalkostnaden medan projektet som medfinansiär står för 70%.

Bakom projektet

Länsstyrelsen Värmland leder ett projekt i samverkan med sju län: Dalarna, Uppsala, Örebro, Gävleborg, Västmanland och Södermanland. Genom kompetensutveckling med individuellt fokus ska vi stärka lanthandlare som utför kommersiell service på landsbygd, för att på så sätt upprätthålla och utveckla servicen för boende och företag.

Kontakta Länsstyrelsen i ditt län för mer information om detta stöd.

Finansiering ur jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden

Ovan nämnda aktiviteter anordnas inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel från Sverige och från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling Länk till annan webbplats.

Regional handlingsplan för Värmland

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den beskriver de stöd som finns att söka, vilka villkor som gäller och hur ansökningar prioriteras.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 med förlängningsåren 2021-2022 Länk till annan webbplats.(reviderad för 2022)

Kontakt