Rådgivning till kommersiell service på landsbygden

Erbjudandet riktar sig till dig som driver en dagligvarubutik, drivmedelsstation eller servicepunkt på landsbygden. Företagsrådgivningen kan även riktas till företagets anställda. Förutsättningen är att din verksamhet finns på landsbygden eller på en ort med färre än 3000 invånare.

Rådgivningen kan ske individuellt, till hela personalen eller tillsammans med andra handlare i grupp. Företagsrådgivningen syftar till att stärka dig som företagare och anpassas därför individuellt eller till gruppens behov. Rådgivaren kommer till er eller till en annan plats som ni bestämmer gemensamt. 

Områden där du kan få rådgivning

  • Inköp och distribution – leveranser, sortimentsval, inköpspriser, inköpsvillkor, uppföljning, lokala produkter, snabbmat och analys.
  • Varuexponering – varors placering, säljande sortiment, inredning, säsongsanpassat sortiment, trycksaker, vad vill kunderna ha?
  • Utveckling och diversifiering – medarbetarroll, ledarskap, upphandlingar, arbetsrätt, catering, marknadsföring, nya marknader/evenemang.
  • Företagsekonomiska analyser – budget- och resultatrapporter, nyckeltal, finansiering, ägarskiften/generationsväxlingar, IT-verktyg, prissättning och rabatter.
  • Energieffektivisering – energikartläggning, regler kring kylmedier, el- och uppvärmningsavtal, ventilationer och armaturer.
  • Nytt sätt för service – nya servicepunkter, nyttja det vi är bra på, butiken som helhet och dess potential.

Rådgivningen erbjuds genom gemensamt projekt

Rådgivningen erbjuds genom ett projekt som Länsstyrelsen Dalarna leder i samverkan med länsstyrelserna i Uppsala, Örebro, Gävleborg, Västmanland, Södermanland och Värmland. L

Länsstyrelsen i Dalarna har upphandlat rådgivarna nedan. Projektet kan vid godkänd ansökan erbjuda 70% rabatt enligt nedan angivna priser. Du som handlare betalar således endast 30% av totalpriset. Nettopriser är fetmarkerade.

Kontakta projektledare Wilhelm Kyrk på Länsstyrelsen Dalarna om ni har frågor.

Upphandlade rådgivare

Spejaren AB
Kontakt: Gordon Krmic, 073–0775001, gordon@spejaren.se
Timtaxa: 264 kr (ordinarie cirkapris 880 kr)
Halvdag: 1739 kr (ordinarie cirkapris 5795 kr)
Heldag: 3885 kr (ordinarie cirkapris 12 950 kr)

LMV Konsult AB
Kontakt: Mikael Vestergård, 076–1801085, mikael@lmvkonsult.se
Timtaxa: 255 kr (ordinarie cirkapris 850 kr)
Halvdag: 1170 kr (ordinarie cirkapris 3900 kr)
Heldag: 2250 kr (ordinarie cirkapris 7500 kr)

Timtaxa avser rådgivning per telefon.

Halvdag avser under fem timmars rådgivning, och heldag avser 5 till 12 timmars rådgivning. Eventuella kostnader för kursmaterial och kurslokaler tillkommer enligt separata överenskommelser.

Rådgivningen kommer bedrivas av antingen företagens kontaktpersoner eller av denne utsedd och av Länsstyrelsen Dalarna godkänd underleverantör. Samtliga företagsrådgivare har flerårig erfarenhet inom sina ämnesområden.

Finansiering från EU

Ovan nämnda aktiviteter anordnas inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 eller den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027. Aktiviteterna finansieras därmed med medel från Sverige och från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotyp för den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.
EU-logotyp med texten: Medfinansieras av Europeiska unionen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss