Behörighetsutbildningar

För att du ska kunna hantera och använda växtskyddsmedel på rätt sätt i jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, parkskötsel, golfbanor eller sälja växtskyddsmedel krävs det att du blir godkänd på en behörighetsutbildning.

Behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel

För dig som ska använda växtskyddsmedel yrkesmässigt och behöver ha en behörighet för växtskyddsmedel i klass 1L-2L genomför vi årligen utbildningar som kan ge dig den behörighet som krävs.

Mer information på sidan för Växtnäring och växtskydd

Dessa utbildningar är inte en del av vår subventionerade rådgivnings- och utbildningsverksamhet, vilket innebär att en kursavgift tillkommer.

Kontakt

Behörighetsutbildningar

Malin Eliasson

010-224 72 64

Johanna Lidén

010-224 72 70

Kajsa Kupiakova

010-224 72 67