Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål. Sverige har tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020.

Kajak längs vassrygg. Foto: Andreas Bäck

Tio gemensamma mål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020. Du kan läsa mer om målen på Naturvårdsverkets webbplats.

Sveriges friluftsmål (Naturvårdsverketlänk till annan webbplats)

De ideella organisationerna och föreningarnas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat. Det personliga engagemanget för friluftsliv i natur- och kulturlandskapet är en stark drivkraft.

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Vem ansvarar för arbetet?

För goda möjligheter att förbättra friluftslivet lokalt är det viktigt med samarbete och dialog mellan

  • myndigheter
  • kommuner
  • föreningar
  • företag
  • markägare.

Naturvårdsverket står för nationell samordning. På regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll.

Målen för friluftsliv i Värmlands län

För att uppnå samverkan med bland annat kommunerna finns ett nätverk som Länsstyrelsen leder. Just nu arbetar vi framförallt med målen:

  • Tillgänglig natur för alla
  • Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet
  • Attraktiv tätortsnära natur
  • Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
  • Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Aktuella bidrag och projekt

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”. På Naturvårdsverkets webb om allemansrätten finns mer information om vad som gäller, även med information på teckenspråk och andra språk.

Allemansrätten (Naturvårdsverket.se)länk till annan webbplats

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad eller genom olika föreskrifter.

Right of public access/allemandsretten/Das Jedermannsrecht/Het Allemansrecht/Le droit de libre accés á la nature (information om allemansrätten på olika språk)länk till annan webbplats

Upplev naturen på vandring

Värmland har många sevärda naturmiljöer som går att upptäcka genom vandring. Via den ideella föreningen Värmlandsleder kan du till exempel hitta kvalitetssäkrade vandringsleder.

Varmlandsleder.selänk till annan webbplats

I länet har vi fantastiska naturområden bland våra naturreservat. Många av dessa är väl värda ett besök med vacker natur, tillgänglighetsanpassade leder och anordningar.

Naturreservaten i Värmlands län

Kontakt