Ansökan dispens och tillstånd från föreskrifter i naturskyddade områden

Vill du påskynda handläggningen är det viktigt att du fyller i ansökningsblanketten utförligt. Skicka gärna med bilder från platsen.

Om dispens medges kan Länsstyrelsen kräva att eventuell skada på naturvärden kompenseras genom vissa åtgärder, så kallade kompensationsåtgärder. Du kan själv ge förslag på lämpliga kompensationsåtgärder i din ansökan.

Ansökningsblanketten gäller för alla naturskydd förutom det generella biotopskyddet.

Digital ansökningsblankett

Denna blankett använder du vid dispenser och tillstånd för övriga naturskydd, det vill säga:

  • Naturreservat
  • Naturminne
  • Djur- och växtskyddsområde

Maxgräns för bifogade filer

Observera, formuläret har en maxgräns för sammanlagd filstorlek för bifogade filer. Den är på 10 Mb. Om dina bifogade filer är större behöver vi begära fil av dig via en tjänst som heter Filskick. Klicka i Ja i formuläret under Begär Filskick så kommer vi skicka en länk där du kan ladda upp dina filer.

Du kan använda Länsstyrelsen Värmlands informationskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att skapa en översikts- eller detaljkarta. Rita var åtgärden ska utföras och bifoga kartan till ansökan.

Kommunikation kan ske via e-post
Kommunikation kan ske via e-post


Jag som ansöker om dispens är: * (obligatorisk)
Jag som ansöker om dispens är:


Ange telefonnummer om det inte finns någon e-postadress.
Markägaren har godkänt planerad åtgärd
Markägaren har godkänt planerad åtgärd


Dispens/tillstånd söks från följande skyddade områdens föreskrifter: * (obligatorisk)
Dispens/tillstånd söks från följande skyddade områdens föreskrifter:

Sök upp aktuellt område via kartverktyget Skyddad natur: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


Till exempel vilken metod som ska användas, exempelvis gräva, plöja, schakta.

Beskriv varför åtgärder måste vidtas inom det skyddade området.


Exempelvis säkerhetsavstånd, körskador, markpåverkan, hantering av massor.

Om skada inte går att undvika genom försiktighetsåtgärder.


Namnet på din fil kommer visas bredvid Välj fil när uppladdning är gjord. Om alla dina bifogade filer är större än 10 Mb, begär Filskick.

Om alla dina bifogade filer är större än 10 Mb, begär Filskick.

Om alla dina bifogade filer är större, begär Filskick.
Begär Filskick?
Begär Filskick?


Klicka i Ja om du sammanlagt har större kart- eller bildbilagor över 10 Mb
Prövningsavgift * (obligatorisk)
Prövningsavgift


Prövning om dispens från föreskrifter är belagda med en avgift på 2900 kronor. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller beviljas. Om du önskar kan avgiften redan nu betalas in på Länsstyrelsens bankgiro 5051-7739. Ange vid betalning "dispensansökan" samt det skyddade områdets namn. Prövning om dispens påbörjas inte förrän avgiften kommit in till Länsstyrelsen.

Kontakt

Naturtillsyn på Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00