Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik.

Om bidraget

Länsstyrelserna har 58 miljoner kronor att fördela i bidrag. Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek.

Bidrag får endast ges i enlighet reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Bidrag får inte ges till åtgärder som

  • har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
  • följer av skyldigheter i lag eller annan författning.

Ansök om bidrag

Lämna ansökan till Länsstyrelsen i det län där åtgärderna huvudsakligen ska genomföras.

Blankett för ansökan om bidrag för säkrad dricksvattentillgångWord

Anvisningar till blanketten för ansökan om bidrag för säkrad dricksvattentillgångWord

För Värmlands län skickar du din ansökan via e-post senast 31 mars 2020 till:

Länsstyrelsen Värmland
varmland@lansstyrelsen.se

Läs igenom alla anvisningar för blanketten innan du skickar in.

Ange med fördel Stöd för säkrad dricksvattentillgång tillsammans med projektnamnet i ämnesraden för e-postmeddelandet.

Så här behandlar Länsstyrelsen dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Lämna in slutrapport

De som fått bidrag från Länsstyrelsen behöver lämna in slutrapport senast 20 november 2020.

Slutrapporten ska redovisa

  1. vilka resultat som åtgärderna har medfört,
  2. hur villkoren i bidragsbeslutet har uppfyllts,
  3. den kostnad som omfattas av stödet, och
  4. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av åtgärderna är avsedd att genomföras.

Kontakt