Medelstora förbränningsanläggningar i Värmlands län

Här hittar du alla registrerade medelstora förbränningsanläggningar i länet som Länsstyrelsen har tillsynsansvar över.

Eda kommun

Åmotfors Energi AB

Säte: Eda kommun, Pappersvägen 3, 673 34 Åmotfors

Drifttagen: 2009-12-01

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning, effekt 19 MW

Drifttimmar och genomsnittlig last: 1300 timmar, 22 %

Typ av bränsle: Raffinaderibränsle (eldningsolja 3)

NACE-kod: 35.30

Kontakt