Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Villkor för att få bidrag

  • Projektet ska ha påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutföras senast den 30 juni 2021.
  • Systemet ska vara kopplat till en anläggning för egenproducerad förnybar el som är ansluten till elnätet.
  • Systemet ska lagra energi för att användas vid ett annat tillfälle än produktionstillfället.
  • Systemet ska öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används för att tillgodose det egna elbehovet. Bidraget gäller endast privatpersoner.
  • Projektet ska inte ha skattereducerats tidigare för samma åtgärder eller fått något annat stöd, som ROT-avdrag.

Så beräknas stödsumman

Du kan få stöd för max 60 procent av investeringskostnaderna för batteri, kablage, kontrollsystem, smarta energihubbar och arbete. Stödet är max 50 000 kronor.

Kontakt