Lagring av egenproducerad el

Vill du lagra förnybar egenproducerad el? Du kan ansöka om bidrag för det.

Privatpersoner kan ansöka om bidrag för att lagra förnybar egenproducerad el om fastigheten är ansluten till elnätet. Elenergin lagras för användning vid annat tillfälle än produktionstillfället och ökar användningen av förnybar el i den egna fastigheten.

Du kan få stöd för upp till 60 procent av kostnaderna, dock högst 50 000 kronor. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

Ett annat krav är att arbetena är färdigställda senast den 30 juni 2021. Detta slutdatum bestämdes i juni 2020.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Stöd och bidrag på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd. Du ansöker om stödet via Boverkets e-tjänster.

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Villkor för att få bidrag

  • Projektet ska ha påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutföras senast den 30 juni 2021.
  • Systemet ska vara kopplat till en anläggning för egenproducerad förnybar el som är ansluten till elnätet.
  • Systemet ska lagra energi för att användas vid ett annat tillfälle än produktionstillfället.
  • Systemet ska öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används för att tillgodose det egna elbehovet. Bidraget gäller endast privatpersoner.
  • Projektet ska inte ha skattereducerats tidigare för samma åtgärder eller fått något annat stöd, som ROT-avdrag.

Så beräknas stödsumman

Du kan få stöd för max 60 procent av investeringskostnaderna för batteri, kablage, kontrollsystem, smarta energihubbar och arbete. Stödet är max 50 000 kronor.

Så här ansöker du

Ansökan till Länsstyrelserna kan göras via Boverkets E-tjänstlänk till annan webbplats eller genom att skicka din ansökan skriftligen till Länsstyrelsen.

Statligt stöd till lagring av egenproducerad elenergi (PDF)PDF

Om du får din ansökan godkänd står det i beslutet när installationen senast ska vara slutförd för att du ska få dina pengar.

När du slutfört projektet har du sex månader på dig att skicka in en begäran om utbetalning. Där ska även underlaget för bidraget finnas med.

Länsstyrelsen Värmland
Samhällsbyggnad
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se

Kontakt