Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stöd och vägledning för energieffektivisering

Du som verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet och du som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken hittar vägledning hos energimyndigheten.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns ett antal olika stödformer samt vägledningar för att energieffektivisera din verksamhet.

Projektet riktar sig till små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn. Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, stöttar företag att börja arbeta strukturerat och systematiskt med energieffektivisering med hjälp av framtaget metodstöd.

Projektet pågår till och med 2021-04-30. Målet är att 1 500 små och medelstora företag totalt i Sverige ska arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning.  

Vid Länsstyrelsen Värmland kommer de externa aktiviteterna mot företagen att inledas under januari 2018.

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Energimyndighetens logga

Privatpersoner kan söka stöd för att installera system för lagring egenproducerad elenergi hemma. Stöd ges till installation av ellagringssystem som är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.

Lagring av egenproducerad el

Stöd för att göra en studie inför en framtida energieffektiv investering. Stödet kan finansiera internt arbete eller användas till att köpa in extern konsult eller utrustning. Målgrupp: Små och medelstora företag som genomfört en energikartläggning.

Kontakt:
Mikael Laakso, Energikontor Värmland
mikael.laakso@regionvarmland.se
054-701 10 48

Energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Upp till 50000 kr i stöd, (50 procent).

Målgrupp: Företag med en energianvändning större än 300 MWh/år.

Kontakt:
Mikael Laakso, Energikontor Värmland
mikael.laakso@regionvarmland.se
054-701 10 48

Energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2019.

Stöd till solceller (e-tjänst)

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Klimatklivet hjälper dig att investera klimatsmart

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen. Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du information om satsningen och hur du ansöker om stöd.

Klimatklivet - folder (PDF) Pdf, 1.1 MB.

Klimatklivet - folder för lantbrukare (PDF) Pdf, 2.4 MB.

Klimatinvesteringsstöd (ansökan)

Kontakt

Kristina Rebane
Samhällsbyggnad
kristina.rebane@lansstyrelsen.se
010-224 72 19

Kontakt