Aktuellt Värmland

Väntetid för solcellsärenden i Värmland

För närvarande tar det 6-8 månader från att en ansökan kommit in till dess att ansökan handläggs och ett beslut om beräknat stödbelopp kan fattas.

När beslut har fattats och installation av solcellsanläggning är genomförd ska den sökande skicka in en begäran om utbetalning (installation kan
även genomföras innan beslut har fattats). Utbetalning sker sedan i den
ordning begäran har kommit in.

Väntetiden är beroende av antal ansökningar samt av att det finns tillgängliga finansiella medel.

Tips! Informationsträffar om solel

Karlstads kommun arrangerar solelsträffar i Karlstadsregionen. På träffarna medverkar bland annat Länsstyrelsen och Elsäkerhetsverket.

Läs mer på Karlstads kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkommen!

Kontakt