Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska ditt företags klimatpåverkan? Du kan söka investeringsstöd för att utföra åtgärden.

Nya ansökningsomgångar under andra halvåret 2019

Riksdagen har nu beslutat om en vårändringsbudget som innebär att Naturvårdsverket öppnar upp för nya ansökningar till Klimatklivet under andra hälften av 2019. Preliminärt blir det två ansökningsomgångar, en i augusti och en i september-oktober.

De åtgärder som hittills beviljats stöd 2015-2018 kommer att få sina pengar utbetalda enligt beslut.

Mer om Klimatklivet hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2019-06-19

Vem kan söka?

Alla förutom privatpersoner kan söka stödet, till exempel företag, kommuner, organisationer och stiftelser.

Vad kan du söka för?

Åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser kan få stöd från Klimatklivet. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona prioriteras. Åtgärder som handlar om utsläppsrätter eller är berättigade till elcertifikat kan inte få stöd ur Klimatklivet. Därför kan du inte söka för till exempel elproduktion med hjälp av solenergi. Du kan inte heller få stöd för en påbörjad åtgärd.

Ladda hem mer information här

Klimatklivet för lantbrukPDF

Att tänka på inför ansökanPDF

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle.

Vad kan jag få stöd för?

Naturvårdsverket uppmanar potentiella sökande som vill förbereda nya ansökningar att utgå ifrån de regler som har gällt hittills. Det är möjligt att dessa underlag och beräkningar kan återanvändas i nya ansökningar. Samtidigt ska man som sökande vara medveten om att stödet till viss kan förändras.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kontakta Länsstyrelsen om du behöver stöd och råd om ansökan.

Kontakt