Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska ditt företags klimatpåverkan? Du kan söka investeringsstöd för att utföra åtgärden.

Ansökan till Klimatklivet är stängd

Just nu finns inga fler planerade ansökningsomgångar. Det är riksdag och regering som beslutar om Naturvårdsverket ska kunna fatta nya beslut om bidrag till åtgärder. Den budget för 2019 som riksdagen har beslutat om innebär att vi inte kan fatta några nya beslut till åtgärder i Klimatklivet. Beslut om ny budget väntas 15 april och efter det kan det eventuellt komma nya möjligheter till stöd för klimatinvesteringar.

De åtgärder som hittills har beviljats kommer att få sina pengar utbetalda enligt beslut.

Vem kan söka?

Alla förutom privatpersoner kan söka stödet, till exempel företag, kommuner, organisationer och stiftelser.

Vad kan du söka för?

Åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser kan få stöd från Klimatklivet. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona prioriteras. Åtgärder som handlar om utsläppsrätter eller är berättigade till elcertifikat kan inte få stöd ur Klimatklivet. Därför kan du inte söka för till exempel elproduktion med hjälp av solenergi. Du kan inte heller få stöd för en påbörjad åtgärd.

Ladda hem mer information här

Klimatklivet för lantbrukPDF

Att tänka på inför ansökanPDF

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle.

Vad kan jag få stöd för?

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kontakta Länsstyrelsen och du behöver stöd och råd om ansökan.

Kontakt