Energi­effektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Nedan beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver sedan 2016 projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Från 2018 kan du få hjälp av dem i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

 • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
 • vilka lagar och regler som gäller
 • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
 • hur du räknar på lönsamhet
 • hur du prioriterar dina åtgärder.

Regionalt nätverk för energieffektivisering (EEnet)

Målgruppen är små och medelstora företag med en energianvändning större än 1000 MWh/år. Genom att vara med i nätverket får medlemmarna hjälp att söka ekonomiska stöd samt att genomföra/uppdatera en energikartläggning. Det blir enklare att genomföra åtgärder eftersom arbetet sker strukturerat och med stöd från nätverkskoordinator och energiexpert.

Som medlem ingår 150 timmars expertrådgivning samt 3-4 företagsträffar per år för erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling.

Just nu är ett nätverk med nio deltagare igång. Nätverket startade under 2016 och deltagarna är:

 1. Wermlands mejerilänk till annan webbplats
 2. Mejeritransporterlänk till annan webbplats
 3. Maxi Ica Stormarknad Kristinehamnlänk till annan webbplats
 4. Maxi Ica Stormarknad Karlstadlänk till annan webbplats
 5. Acconalänk till annan webbplats
 6. Wiréns åkerilänk till annan webbplats
 7. AnVa Polytechlänk till annan webbplats
 8. Hemgårdenlänk till annan webbplats
 9. Tetrapack Sunnelänk till annan webbplats

Kontakt:
Maria Jepson
maria.jepson@lansstyrelsen.se
010-224 72 092 

Om nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Stöd för energieffektivisering

Det finns ett antal olika stödformer för att energieffektivisera din verksamhet.

Incitament för energieffektivisering

Projektet riktar sig till små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn. Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, stöttar företag att börja arbeta strukturerat och systematiskt med energieffektivisering med hjälp av framtaget metodstöd.

Projektet pågår från 2016 till och med 2019. Målet är att 1 500 små och medelstora företag totalt i Sverige ska arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning.  

Vid Länsstyrelsen Värmland kommer de externa aktiviteterna mot företagen att inledas under januari 2018.

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Energimyndighetens logga

Privatpersoner kan söka stöd för att installera system för lagring egenproducerad elenergi hemma. Stöd ges till installation av ellagringssystem som är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.

Investeringsstöd för energilagring i hemmet

Vill du effektivisera energianvändningen i din jordbruks- eller trädgårdsverksamhet? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Energieffektivisering och energigrödor (Jordbrukarstöd)

Stöd för att göra en studie inför en framtida energieffektiv investering. Stödet kan finansiera internt arbete eller användas till att köpa in extern konsult eller utrustning. Målgrupp: Små och medelstora företag som genomfört en energikartläggning.

Kontakt:
Mikael Laakso, Energikontor Värmland
mikael.laakso@regionvarmland.se
054-701 10 48

Energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Upp till 50000 kr i stöd, (50 procent).

Målgrupp: Företag med en energianvändning större än 300 MWh/år.

Kontakt:
Mikael Laakso, Energikontor Värmland
mikael.laakso@regionvarmland.se
054-701 10 48

Energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2019.

Stöd till solceller (e-tjänst)

Klimatklivet hjälper dig att investera klimatsmart

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen. Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du information om satsningen och hur du ansöker om stöd.

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (Naturvårdsverket.se)länk till annan webbplats

Ansökningsomgångar 2018

 • den 15 januari klockan 09.00 - den 15 februari klockan 17.00
  Beslut planeras till maj.
 • den 17 april klockan 9.00 - den 17 maj klockan 17.00
  Beslut planeras till september.
 • den 27 augusti klockan 9.00 - den 27 september klockan 17.00
  Beslut planeras till december

Kontakt

Kristina Rebane
Samhällsbyggnad
kristina.rebane@lansstyrelsen.se
010-224 72 19

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt