Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom olika områden för dig som bland annat driver lantbruksföretag.

Du kan bland annat få råd och utbildning inom:

 • behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel,
 • byggnadsvårdsrådgivning för ekonomibyggnader
 • Greppa Näringen,
 • ekologisk produktion,
 • kommersiell service,
 • rådgivning om natur-och kulturvärden i ett rikt odlingslandskap.

För vissa aktiviteter betalar deltagarna en kursavgift.

Aktuella kurser visas i Länsstyrelsens kalender

Rådgivning om natur-och kulturvärden i odlingslandskapet

Länsstyrelsen erbjuder ägare och brukare av jordbruksfastigheter kostnadsfri rådgivning om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet.

Beroende på dina frågor och intressen görs rådgivningen med någon av nedanstående inriktningar:

 1. Skötselplan för gårdens natur- och kulturvärden
 2. Betesplan med hänsyn till djurens tillväxt och bra skötsel av natur-och kulturvärden
 3. Restaureringsplan för dig som vill restaurera igenväxta marker
 4. Uppstartsrådgivning till dig som är nystartad jordbrukare
 5. Rådgivning om vård av ekonomibyggnader

Kontakta oss för ytterligare information om rådgivningen.

Passa på att lära dig slipa eller knacka lien vass innan årets slåtter. Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som sköter eller skulle vilja sköta värdefull ängsmark i Värmlands län. Våra rådgivare hjälper till med att visa hur man slipar eller knackar en lie så att den blir riktigt vass. Du kan även få hjälp med jordläggning och en kort introduktion i slåtterteknik.

Du bokar tid genom att ringa någon av våra rådgivare. Om du redan kan slipa men saknar slipsten kan du också boka in en tid.

Rådgivare slipning:

Hagfors: Frida Turander och Björn Karlsson, Malmbackarna, tel 073-029 12 26

Gunnarskog: Lars-Inge Nilsson, Treskog, tel 0570-77 20 09 (säkrast före kl 9.00)

Rådgivare knackning:

Lesjöfors: Staffan Lundaahl, tel 0590-230 92 och 070-267 72 92 (säkrast kl 8.00-9.00 och 20.00-21.00)

Gunnarskog: Lars-Inge Nilsson, Treskog, tel 0570-77 20 09 (säkrast före kl 9.00)

Byggnadsvårdsrådgivning för ekonomibyggnader

Har du en gammal jordkällare som du vill rusta upp så den kan användas? Eller har du en ekonomibyggnad med skiffertak? Är du osäker på skicket? Kanske räcker det att göra mindre reparationer för att byggnaden ska hålla länge till?

Under 2018 har du som är lantbrukare eller äger en jordbruksfastighet i Värmland möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av en erfaren hantverkare på området.

Gäller inte bostadshus. Budgeten för detta är begränsad och erbjudandet gäller därav tills pengarna tagit slut.

Intresseanmälan för kostnadsfri rådgivning:
sofie.eriksson@lansstyrelsen.se
010-224 72 66

Greppa Näringen

Genom projektet Greppa Näringen erbjuds kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Greppa Näringen vänder sig i första hand till dig som har en gård med mer än 25 djurenheter eller 50 ha åkermark. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

I Värmland finns Greppa Näringen framförallt i vissa utpekade avrinningsområden i länets södra delar. Du som är lantbrukare med verksamhet i dessa områden kan bli rådgivningsmedlem i Greppa Näringen.

Logo för Greppa näringen

På Greppas webbplats finner du ett brett utbud av information för lantbruk och miljö rörande växtodlings-, husdjurs- och klimatfrågor. Där finns bland annat möjlighet att prenumerera på Greppas nyhetsbrev, samt göra växtnärings- och stallgödselbalanser.

Greppa.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild över Greppa-områden i Värmlands län

Visa större karta över områden (jpg)

Efter hand kommer projektverksamheten att utökas till fler områden.

För att kunna ta del av rådgivningen måste du vara medlem i Greppa Näringen.

Anmälningsblankett för medlemskap Greppa NäringenPDF

Ekologisk produktion

Rådgivning och kurser inom ekologisk produktion till lantbrukarna ska leda till att bibehålla och öka den ekologiska produktionen för att få till stånd positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.

Kompetensutvecklingen riktas till nuvarande eller blivande lantbrukare som överväger att börja med ekologisk produktion.

Den kan även ges till lantbrukare som redan producerar ekologiskt, men behöver utveckla sitt företag.

Utsikt Värmland

Omslag Utsikt nr 1 2018

Tidningen Utsikt vänder sig till lantbrukare och andra som är intresserade av landsbygdsfrågor i Värmland och tar bland annat upp landsbygds- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ängar och ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser.

Tidningen ges ut med fyra nummer per år.

Vill du ha en gratis prenumeration på tidningen, skicka ett brev till:

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk/Tidningen Utsikt
651 86 Karlstad

Eller e-post till:
varmland@lansstyrelsen.se

Ange gärna Utsikt Värmland i ämnesrad

Du kan även ringa till vår växel:
010-224 70 00

Ladda hem Utsikt direkt från webben under Länsstyrelsens publikationer

Finansiering ur jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden

De kurser och rådgivningar Länsstyrelsen genomför inom ramen för landsbygdsprogrammet och Landet lär, samt tidningen Utsikt, finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Regional handlingsplan för Värmland

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 (PDF)PDF (Reviderad 2016-12-02)

[kurs, jordbruk]

Kontakt