Fiske och fiskodling

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäringen består av yrkesfisket och beredningsindustrin, vattenbruket samt fisketurismen.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag samt till hamnar med yrkesfiske. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För att bedriva ett yrkesmässigt fiske på allmänt vatten krävs en personlig yrkesfiskelicens. Vill du bedriva yrkesfiske ska du ansöka skriftligt om yrkesfiskelicens.

Yrkesfiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Flera av stöden riktar sig till både företag i fiskerinäringen, fiskare och beredningsindustrin som fiskehamnar och vattenbruksföretag.

Stöd för beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pengarna är slut för det här stödet. Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan. Programperioden sträcker sig fram till 2020.

Stöd till diversifiering inom fiske länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan. Programperioden sträcker sig fram till 2020.

Fiskehamnar, landningsplatser, aktionshallar - stöd för anpassning till landningsskyldigheten
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
är något för er som, i projektform, ska genomföra en åtgärd för att underlätta kontroll av landningsskyldigheten och för att hantera den oönskade fångsten.

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar - stöd för förbättrad infrastrukturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
är något för er som, i projektform, ska genomföra en satsning för att förbättra infrastrukturen i hamnar, auktionshallar och landningsplatser så att de tjänster som erbjuds yrkesfiskare förbättras.

Stöd till investeringar inom fiske länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
är något för dig som till exempel vill investera i rovdjurssäkra redskap, redskap som ger ett mer selektivt fiske eller någon annan investering som bidrar till att minska fiskets inverkan på havsmiljön.

Stöd till investeringar som höjer kvalitet och mervärde på viltfångad fisklänk till annan webbplats
Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan. Programperioden sträcker sig fram till 2020.

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiskelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du kan t ex söka stöd för yrkesutbildning, livslångt lärande, gemensamma projekt, spridning av kunskaper av ekonomisk, teknisk, regleringsmässig eller vetenskaplig art och innovativa förfaranden samt skaffa nya yrkeskunskaper.

 

Alla stöd i havs- och fiskeriprogrammen via Jordbruksverket. selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt