Djurhållning

Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi gör bland annat djurskyddskontroller och kontrollerar att djur transporteras på rätt sätt. Det är hos oss du söker tillstånd om du har verksamhet med djur eller vill visa upp djur offentligt. Vi hanterar även anmälningar för uppställningsplatser av bin.

Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av våra tama djur. Du kan anmäla via telefon, brev eller webbanmälan. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Din anmälan skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden och får ett eget diarienummer. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Anmäl bristande djurhållning

Verksamhet med djur

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur, till exempel då du vill ha många hundar eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet. För andra sällskapsdjur (till exempel kaniner, fiskar eller ormar) behöver du tillstånd för upplåtande och för förvaring eller utfodring, om det är en större verksamhet med flera djur.

Verksamhet med djur

Djurtransport

Djur ska transporteras på ett säkert sätt och får inte utsättas för skador eller lidande under transporten. Länsstyrelsen kontrollerar djurtransporter och besiktigar transportfordon enligt djurskyddslagstiftningen. Du som transporterar djur i kommersiellt syfte ska vara registrerad hos Jordbruksverket samt ha ett transportörstillstånd.

Djurtransport

Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroller av djurhälsopersonal. Kontrollerna görs för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Det handlar dels om förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men det handlar också om inkomna anmälningar om missförhållanden hos privatpersoner.

Djurskyddskontroller

Visa upp djur offentligt

Om du driver en anläggning där djur visas upp offentligt behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Detsamma gäller för djur som används som attraktion eller ”dekoration” i affärer och restauranger eller liknande verksamheter. Tillståndet krävs då djur visas för allmänheten i minst sju dagar eller mer per år i en permanent anläggning. För djur som omfattas av EU:s CITES-förordning, som reglerar handel med vilda djur och växter, kan det också krävas intyg från Jordbruksverket. Detta gäller till exempel många papegojarter.

Visa upp djur offentligt

Biodling

Du som startar eller övertar biodling ska anmäla när verksamheten påbörjas. Alla som har bin ska anmäla uppställningsplats för bina vart tredje år. Anmälan görs till Länsstyrelsen.

Det finns några smittsamma bisjukdomar som kan vara bra att känna till för dig som håller på med biodling. Det är även viktigt att anmäla om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen. Anmälan av smitta görs till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.

Biodling

Djurstallar

Ska du bygga eller bygga om ett stall? Du kan behöva ansöka om förprövning. Länsstyrelsen granskar då din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning.

Djurstallar

Kontakt

Djurskyddstelefon

010-224 71 20
Telefontider: Måndag - Fredag 09:00 - 12:00

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Vid pågående misshandel av djur ring 112.

För allmänna frågor
djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Veterinär
Telefon 010-224 72 32
Telefon 010-224 72 47
veterinar.varmland@lansstyrelsen.se