Betesförmedling

- Markägare

Förmedlingen är i första hand till för naturliga ängs- och betesmarker men har du andra arealer som går att beta och/eller skörda grovfoder på är de också välkomna.

Djurägare som vill hitta mark för bete


Djurägare

Kontaktuppgifter

Söker (område & marktyp)

Djurslag

Henrik Nisser

henrik@alstrum.se, 0706006283

Karlstad, Hammarö, Forshaga - Betesmark

Nötdjur, dikor

Anders Bergfjord

a_bergfjord@hotmail.com, 0702160057

Västra Värmland - Betesmark, slåtteräng & vall att skörda

Nöt, diko m. kalv

Sophia Ström

info@sodrabergsgarden.se, 0739367912

Sunne kommun - Betesmark

Kor, getter, hästar

Daliah Longree

info@fareniskal.se, 0765766484

Karlstad, Forshaga - Slåtteräng & vall att skörda

Får

Sture Larsson

sturelarsson@bredband2.com, 0702918128

Säffle kommun - Betesmark & vall att skörda - helst med vatten

Nöt, dikor

Tommy Persson

tommy@paradisheden.se, 0705767205

Ekshärad, Sunne, Munkfors, Lysvik - Betesmark

Nötdjur

Lotta Werme Markberg

lottawerme@hotmail.com, 0730832710

Torsby – Betesmark

Häst (2 st)

Håkan Jonasson

hjonasson@hotmail.se, 0767745310

Edsvalla - Betesmark

Får

Maritha Andersson

maritha63@gmail.com, 0730539406

Karlstad med omnejd - Betesmark

Häst

Nils-Olof Olsson tropp

Nils-olof@bonnigast.se, 0703665221

Eda Årjäng Arvika - Betesmark, Slåtteräng att skörda, Vall att skörda

Nöt, dikor


Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare, eller kontaktperson, fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig. Intresseanmälan finns kvar i 6 månader. Hör av dig till Länsstyrelsen (betesformedling.varmland@lansstyrelsen.se) om du vill ta bort den tidigare.

Notera att detta är en förmedling av kontakter. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor.

Kommun/kommuner där du erbjuder mark * (obligatorisk)
Kommun/kommuner där du erbjuder markVad finns tillgängligt för betesdrift? * (obligatorisk)
Vad finns tillgängligt för betesdrift?Att skriva betesavtal

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva betesavtal. Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som har rätt att söka gårdsstöd och eventuell miljöersättning för marken,
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren.

Skriv också om det ingår tillgång till stall eller inte samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Hjälp att skriva avtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

Kontakt

Sofie Eriksson

010-224 74 66