Betesförmedling

- Djurägare

I första hand vänder sig förmedlingen till de djurägare som är intresserade av betesdrift på naturliga betesmarker. Andra önskemål, som att hitta mark för att skörda grovfoder på, går också bra. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Markägare som vill hitta djur som kan beta


Markägare

Kontaktuppgifter

Område & areal

Beskrivning av mark

Torbjörn Andersson

torbason@gmail.com, 0738565445

Hagfors kommun - Ena, Höje: 0,5-1 ha

Ängsmark - Vatten och el finns.

Lars Persson

0705093141

Sunne kommun - Västra Ämtervik, Aplungstorp: 1,8 ha

Betesmark - Sjövatten finns.

Sofia Holm

cing1@hotmail.com, 0702176599

Karlstad kommun - Lindfors, Molkom: 1-5 ha

Naturbete/äldre åkermark (för får) - Vatten, Stängsel och Tillsyn finns.

Carl-Magnus Carlsson

kapten.hardcore@gmail.com, 0732469902

Karlstad kommun - Alster: 10 ha

Betesängar - Vatten, El, Stängsel och Tillsyn finns.

Ingrid Erlingson

ingrid.erlingson@comhem.se, 0550-55006

Kristinehamns kommun - Norra Ölme: 1 ha

Återställd gammal betesmark (lämpligt för får) - Vatten, El, Stängsel och Tillsyn finns.

Ola Ekblom

oekblom@gmail.com, 0702609609

Hagfors kommun -Skogaängarna: 6 ha

Skogsbete, delvis igenväxt. Betats fram till 2009 - Vatten och lada finns.

Anna-Karin Lindahl

annakarin1986@live.se, 0702706676

Sunne kommun - Sunne, Backetorp: ca. 1,2 ha

Betesmark - El finns.

Eric Samuelsson

eric.samuelsson@sfr.fr, 0708540232

Torsby kommun - Norra Ny: 1,1 ha

F.d. åker med granar och björk - Vatten, El, Stängsel och Tillsyn finns.

Arvika kommun

jenny.warnevall@arvika.se, 0570-81760

Arvika kommun - Flera platser inom kommunen: Varierar från ca. 0,5 ha till ca. 2 ha

Bete/äng - Endast mark. Ytor som tidigare slagits med slaghack 1 gång per år. Ytorna ligger i nära anslutning till bostads- eller verksamhetsområden.

Thore Henrysson

thenrysson@hotmail.com, 0571-10461 & 0722470274

Eda Kommun - Södra Järnskog N:a Lian: 1,5 ha

Bete i sluttning - Vattendamm, elstängsel/fårnät och tillsyn varje dag (från bostadshuset bredvid) finns. 

Anders Melin

anders.melin50@gmail.com, 0703520699

Eda kommun - Håvilsrud: 2 ha

Ängs mark med inslag av buskar - Vatten, stängsel och tillsyn finns.

Marita Göstasdotter

0560-13614

Torsby kommun - Utterbyn Fryksände: 2 ha

Betesmark - Vatten finns. Skulle vilja ha får.

Catharina Rosenkvist

rosenknopparna@yahoo.se, 0761337453

Sunne kommun - Rottneros: 3 ha

Bete (alternativt ca. 2 ha slåtter) - El och tillsyn finns.

Karlstads Kommun

emma.bostrom@karlstad.se; 054-540 66 76

Karlstad kommun - I2 skogen: ca 8 ha

Naturbetesmark - Stängsel finns. Fårbete önskas. 

Mark med höga naturvärden som ligger i I2 skogens strövområde. Under hösten 2019 planerar kommunen att genomföra restaureringsåtgärder samt efter det reparera stängslet. Hagen beräknas vara klar för betessläpp under våren 2020 om intresse finns

Hans Jonsson

hasse@hcjelservice.se, 0707293810

Hagfors kommun - Sunnemo: 5 ha

Betesmark - Vatten, Stängsel, Inget/endast mark, stängsel måste se över (finns ytterligare 1,5 ha helt utan stängsel)


Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig. Intresseanmälan finns kvar i 6 månader. Hör av dig till Länsstyrelsen (betesformedling.varmland@lansstyrelsen.se) om du vill ta bort den tidigare.

Notera att detta är en förmedling av kontakter och att Länsstyrelsen inte kan garantera någon foderkvalitet på markerna. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor.


Vad söker du? (fler val möjligt) * (obligatorisk)
Vad söker du? (fler val möjligt)

Att skriva betesavtal

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva betesavtal. Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren.

Skriv också om det ingår tillgång till stall eller inte samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Hjälp att skriva avtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

Kontakt

Sofie Eriksson

010-224 74 66