19 mar 2020 klocka 09.30 - 16.00

Socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer - från akuta insatser till prevention

Välkomna till en webbsändning från SKLs heldag om hur
socialtjänsten kan förflytta sig från akuta insatser till att arbeta preventivt. Här ryms många utvecklingsmöjligheter men också utmaningar för socialtjänsten.

Många inom socialtjänsten sliter idag med det akuta arbetet på individnivå, då våld, sociala problem och ohälsa redan är ett faktum. Det förebyggande arbetet syftar i det läget till att minska risken för ytterligare utsatthet eller upprepat våld.

Våld i ungas relationer, som ofta hamnar i skymundan, kommer att belysas, liksom brett förebyggande arbete med unga. Du får också ta del av lärande exempel och höra
om återfallsförebyggande arbete för män som utövat våld mot närstående och det senaste från den aktuella utredningen om framtidens socialtjänst.

Under dagen kommer ni att få lyssna till Pernilla Vera Jr, chef för socialtjänstens förebyggandesektion, Botkyrka kommun, Monica Malmqvist, huvudsekreterare i utredningen Framtidens socialtjänst, Sibel Korkmaz, socionom och doktorand, Stockholms universitet, Lena Berg, kurator och fil.dr. sociologi, riksorganisationen MÄN och Johannes Evers Gester, departementssekreterare, Jämställdhetsenheten, Arbetsmarknadsenheten.

VAR: Arenan, Bibliotekshuset Karlstad

KOSTNAD: Kostnadsfri, fika och lunch ingår

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt