02 okt 2019 klocka 09.30 - 15.00

Bördighet och jordhälsa i ekologisk produktion

Markvård med fokus på bördighet och jordhälsa i ekologisk odling- för högre och jämnare skördar!

Vad är jordhälsa och hur kan vi förbättra den? Jordhälsa är ett begrepp som blivit uppmärksammat de senaste åren.

Under dagen går vi igenom betydelsen av jordhälsa och diskuterar vilka metoder och verktyg man kan använda för att gynna jordhälsan. Allt för att gynna skörden och öka odlingssäkerheten. Vi tittar bland annat på olika exempel i fält.

Medverkande:
Hanna Williams, Agronom med inriktning på jordhälsa och bördighet
Bengt och Johan Lärka, Finnängens lantbruk AB
Emil och Gustav Holmquist, Rudsnäs
Fredrik Nilsson, Bennebergs jordbruks AB
samt Daniel Hedeås och Ulrica Broström, Hushållningssällskapet Västra

Program

9:30 Fika och inledning: Information från Ekologiska lantbrukarna

Vad är jordhälsa och hur kan vi förbättra den? Jordhälsa är ett begrepp som blivit uppmärksammat de senaste åren och innefattar alla de faktorer som bidrar till en bördig och produktiv jord. Under förmiddagen går vi igenom betydelsen av jordhälsa och diskuterar vilka metoder och verktyg man kan använda för att gynna jordhälsan. Allt för att gynna skördeutbytet och öka odlingssäkerheten.

12-13 Lunch

Undersökning av markstruktur och jordhälsa i fält: Vi studerar gropar som har grävts på ett skifte med helt olika odlingshistorik på olika delar. Det syntes stor skillnad i havren i år mellan de olika delarna av skiftet. Varför, hur kan vi göra för att optimera våra skiften?

Teknik och olika tidpunkter för insådd av fånggröda/mellangröda och vall

Maskindemo:
Väderstad eko Rapid för insådd i samband med sådd, Finnängens lantbruk AB
Einböck ogräsharv för insådd i samband med blindharvning, Rudsnäs
Ombyggd ogrässpruta för senare insådd, Bennebergs jordbruks AB

15:30 Sammanfattning och avslutning

Anmälan

Anmälan sker senast 26 september via telefon eller sms till:

Ulrica Broström, 070-829 09 26 eller
Daniel Hedeås, 070-829 19 94

VAR: Värmlands Rasta, Väse

KOSTNAD: Kostnadsfri. Lunch betalas av var och en på plats

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 sep 2019

Kontakt