Utveckling av landsbygder

Företag kan söka stöd hos länsstyrelsen för olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden.

Exempel på olika stöd för landsbygdsutveckling

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället.

Grundläggande betaltjänster

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

Stöd till bredbandsutbyggnad

Vi kan erbjuda kompentensutveckling och rådgivning på olika sätt. Vi anordnar också kurser inom ekologisk produktion.

Kompetensutveckling och rådgivning

Projektstödet för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar finns till för att kunna skapa och behålla sådana anläggningar på landsbygden.

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

Projektstödet för investeringar i rekreation och turism finns till för att allmänheten ska kunna erbjudas rekreation, och för att öka möjligheterna till turism på landsbygden. Du kan få stöd för till exempel badplatser, lekplatser och leder för vandring.

Investeringar i rekreation och turism

 

Regional handlingsplan för Värmland

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 (PDF)PDF (Reviderad 2016-12-02)

Kontakt

Stöd inom landsbygden - Landsbygdsprogrammet

Christina Lindström

Handläggare

Torbjörn Eliasson

Handläggare

Postadress
(för exempelvis utbetalningar av stöd inom landsbygdsprogrammet)

Länsstyrelsen Värmland
FE 36
Box 204
826 25 Söderhamn