Regionala företagsstöd

Den 1 januari 2019 skedde en verksamhetsövergång av regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och arbetet med det regionala service­programmet (RSP) från Länsstyrelsen till nya Region Värmland.

Den 1 januari 2019 tog nya Region Värmland över det regionala utvecklingsansvaret för Värmlands län. Ansvaret togs över från dåvarande Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Nya Region Värmland är en sammanslagning av Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.

Från Länsstyrelsen har viss verksamhet, som ligger inom området Regional tillväxt, flyttats över till den nya Regionen. Det omfattar företagsstöd, vissa stöd till kommersiell service och arbetet med det regionala service­programmet (RSP).

Regionala företagsstöd (Region Värmlands webbplats)länk till annan webbplats

Mikrostöd för naturturismföretag

Mikrostöd är stöd till små företag som vill utveckla företaget och stärka sin konkurrenskraft på internationella marknader. Sista ansökningsdatum är 19 april.

Mikrostöd för naturturismföretag (Region Värmlands webbplats)länk till annan webbplats

Kontakt

foretagsstod@regionvarmland.se

Björn Eiderbrant
Region Värmland
E-post bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se
Tel 054-61 99 31

Marko Lasic
Region Värmland
E-post marko.lasic@regionvarmland.se
Tel 054-61 99 32

Kontakt gällande kommersiell service, Länsstyrelsen

Ylva Gustafsson
E-post Ylva.Gustafsson@lansstyrelsen.se
Tel 010-224 74 58

Kontakt