Stöd till företag

Företag kan söka stöd hos länsstyrelsen för olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden.

Stöd finns till för att uppmuntra företag att utveckla eller bredda sin verksamhet, och på så sätt skapa fler jobb, för investeringar i småskalig infrastruktur och offentlig service, eller för att underlätta omställning eller samarbeten mellan olika aktörer. finns till för att uppmuntra till utveckling av den småskaliga infrastrukturen på landsbygden.

Stöden ska även bidra till en hållbar regional utveckling och skapa förutsättningar för en långsiktig bärkraft i näringslivet.

Olika stödformer att söka:

  • Förädlingsstöd för att skapa nya jobb
  • Investeringar i kommersiell och offentlig service
  • Investeringar i småskalig infrastruktur
  • Investeringsstöd för nya jobb
  • Regionala investeringsstöd
  • Samarbeten för att skapa förutsättningar för företagande
  • Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad
  • Samarbeten för nya jobb på landsbygden
  • Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

Kontakt