Stöd till solcellsanläggning

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

Länsstyrelserna har många ansökningar i kö och kan bara fatta beslut när det finns pengar. Länsstyrelsen får pengar av Energimyndigheten i portioner under året.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Vägledning om solceller finns på Solelportalen hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Viktig information om stödet

Nyligen tilldelades Länsstyrelsen en pott nya pengar till ansökningar om stöd. Pengarna får användas till att besluta i nya ansökningar, inkomna senast den 31 december 2018.

Det är många ansökningar i kön och den växer fortfarande. I september 2019 är det totalt i landet 18 600 ansökningar i kön.

Vår prognos i dagsläget är att vi under de månader som återstår av 2019 kommer kunna fatta beslut i de flesta ansökningar som har lämnats in under 2018. För närvarande kan vi däremot inte lämna någon prognos om när vi kommer kunna fatta beslut i ansökningar som har kommit in under 2019.

Regeringen har meddelat att de i samband med budgetpropositionen i september ska föreslå att stödet får mer pengar. Förslaget är att pengar i så fall tillsätts redan senare i höst så att länsstyrelserna kan använda dessa för ärenden som redan ligger i kö. För år 2020 kommer regeringen att föreslå att anslaget till stödet ökar. Dessa förslag skulle förbättra vår möjlighet att beta av köerna. Vi uppdaterar texten här på webben så snart vi har mer information.

Vilken stödnivå gäller?

Från den 8 maj 2019 är det högsta stödet som kan ges 20 procent av investeringskostnaden. Tidigare har den som sökt kunnat få stöd för upp till 30 procent av investeringskostnaden. Den lägre nivån gäller för alla som får ett beslut i ett nytt ärende efter den 8 maj 2019, oavsett när ansökningen kom in.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd kommer inte påverkas av att nivån sänks. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd betalas pengarna ut som planerat.

Har du redan fått stödet utbetalat?

Tidigare skulle den som tog emot stödet lämna uppgifter om årlig elproduktion till länsstyrelsen. Det kravet togs bort 1 januari 2019. Du behöver alltså inte längre rapportera några uppgifter.

Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2019-09-12

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmaktsblankett för organisationer och företag finns att ladda ner hos Boverketlänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Ansök med blankett som skrivs ut - till Länsstyrelsen Värmland

 1. Hämta ansökningsblankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Energimyndighetens webbplats.
 2. Fyll i, skriv ut och skriv under.
 3. Skicka din ansökan till:
  Länsstyrelsen Värmland
  651 86 Karlstad
Solpaneler på hustak. @mostphotos

Så beräknas stödsumman

 • Du kan få stöd för 20 procent av investeringskostnaderna. Om din ansökan kom in före 1 januari 2015 gäller fortfarande 35 procent.
 • För solcellssystem kan du få max 37 000 kronor per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
 • För hybridsystem som både ger solel och solvärme kan du få max 90 000 kronor per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Du kan få max 1,2 miljoner kronor per solcellsanläggning. Du kan inte kombinera solcellsstödet med andra kommunala och statliga stöd, eller med ROT-avdrag.

Vem svarar på frågor?

 • Länsstyrelsen Värmland hanterar din ansökan och kan exempelvis ge svar på hur den ligger till i turordningen för att bli beviljad stöd. E-posta i första hand din fråga till varmland@lansstyrelsen.se - ange att det gäller solcellstöd och uppge ärendenummer eller fastighetsbeteckning om det gäller en redan inskickad ansökan.
 • Kommunernas Energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och stöd.
 • Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ge information om föreskrifter och fördelning av medel samt tillhandahåller statistik över solcellsstödet.

Kontakt