Stöd till solceller

Om du planerar att installera solceller kan du ansöka om ett investeringsstöd.

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.

Villkor för att få stöd

 • Solcellsanläggningen ska vara anslutet till elnätet.
 • Installationen av anläggningen ska ha påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutföras senast 31 december 2020. Installationen anses slutförd när solcellssystemet ansluts till elnätet.
 • Stödet gäller för ett solcellssystem per byggnad eller för ett system per fastighet om det är byggt på marken.
 • Efter installationen ska produktionen följas upp och rapporteras årligen under minst tre års tid. För uppföljningen krävs en elmätare som mäter solcellsanläggningens totala mängd producerade växelströmsel. Uppgifterna används för att utvärdera och följa upp stödets effekter och för att se hur tekniken fungerar. Rapporteringen av den årliga elproduktionen görs på en separat blankett för uppföljning.

Ändrade stödnivåer från och med 2018

Från och med 1 januari 2018 är stödnivån maximalt 30 procent till alla. För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent.

Så beräknas stödsumman

 • Du kan få stöd för 30 procent av investeringskostnaderna. Om din ansökan kom in före 1 januari 2015 gäller fortfarande 35 procent.
 • För solcellssystem kan du få max 37 000 kronor per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
 • För hybridsystem som både ger solel och solvärme kan du få max 90 000 kronor per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Du kan få max 1,2 miljoner kronor per solcellsanläggning. Du kan inte kombinera solcellsstödet med andra kommunala och statliga stöd, eller med ROT-avdrag.

Ansök om stöd för solceller

Du ska ansöka om stöd inom sex månader från det att projektet påbörjats. Om du vill ha stöd för projekteringskostnader anses projektet påbörjat den dag då kontraktet för projektering skrevs på. I övriga fall anses projektet påbörjat den dag då du skaffat solcellsmoduler.

Du kan ansöka om stödet på två sätt:

 1. Digital ansökan via Boverkets e-tjänstlänk till annan webbplats (kräver att du har en e-legitimation/Bank-ID).
 2. Via blankett Ansökan om solcellstöd (PDF)PDF och skicka den till
  Länsstyrelsen Värmland
  Samhällsbyggnad
  651 86 Karlstad

Om investeringsstödet på Energimyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem vänder jag mig till med frågor om solceller?

Frågor om ansökan

Länsstyrelsen hanterar din ansökan och kan exempelvis ge svar på hur din ansökan ligger till i turordningen för att bli beviljad stöd.

Frågor om teknik, kostnader och bidrag

Kommunernas Energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och bidrag.

Frågor om föreskrifter och fördelning av medel

Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av medel och tillhandahåller månadsrapporter för solcellsstödet.

Begränsad möjlighet att svara på frågor

Under sommarveckorna 29-32 har vi på Länsstyrelsen begränsad möjlighet att svara på frågor om följande ärendetyper:

 • Statligt stöd till solceller
 • Investeringsstöd för energilagring i hemmet
 • Bidrag till radonsanering av småhus
 • Stöd till bostäder för äldre
 • Stöd till hyresbostäder
 • Stöd till renovering och energieffektivisering

För närvarande tar det 6-8 månader från dess att en ansökan kommit in till dess att första besked om stödbelopp kan ges.

Kontakt