Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska ditt företags klimatpåverkan? Du kan söka investeringsstöd för att utföra åtgärden.

Ansökan till Klimatklivet är stängd

Just nu finns inga fler planerade ansökningsomgångar. Det är riksdag och regering som beslutar om Naturvårdsverket ska kunna fatta nya beslut om bidrag till åtgärder. Den budget för 2019 som riksdagen har beslutat om innebär att vi inte kan fatta några nya beslut till åtgärder i Klimatklivet. Beslut om ny budget väntas 15 april och efter det kan det eventuellt komma nya möjligheter till stöd för klimatinvesteringar.

De åtgärder som hittills har beviljats kommer att få sina pengar utbetalda enligt beslut.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle.

Vad kan jag få stöd för?

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kontakta Länsstyrelsen och du behöver stöd och råd om ansökan.

Klimatklivet hjälper dig att investera klimatsmart

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen. Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

Ladda hem mer information här:

Om KlimatklivetPDF

Om Klimatklivet för lantbruksföretagPDF

Att tänka på inför ansökanPDF

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du information om satsningen och hur du ansöker om stöd.

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (Naturvårdsverket.se)länk till annan webbplats

Ansökningsomgångar 2018

 • den 27 augusti klockan 9.00 - den 27 september klockan 17.00
  Beslut planeras till december

 Lärande exempel

Reportage och filmerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om åtgärder inom Klimatklivet i Sverige, från webbplatsen Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan bland annat se och läsa om:

 • Laddstationer i bostadsrättsförening hjälper boende att köra fossilfritt
 • Gödsel blir till klimatsmart fordonsbränsle på Gotland
 • Biobränsle ger minskade utsläpp från livsmedelsproduktion

Kontakt