Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska ditt företags klimatpåverkan? Du kan söka investeringsstöd för att utföra åtgärden.

Klimatklivet öppet för ansökan 15-28 augusti 2019

Riksdagen har beslutat om en vårändringsbudget som innebär att Naturvårdsverket öppnar upp för nya ansökningar till Klimatklivet under andra hälften av 2019. Det blir två ansökningsomgångar, den första 15-28 augusti och därefter en preliminärt i oktober.

Mer om Klimatklivet hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2019-06-28

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle.

Vad kan jag få stöd för?

Naturvårdsverket uppmanar potentiella sökande som vill förbereda nya ansökningar att utgå ifrån de regler som har gällt hittills. Det är möjligt att dessa underlag och beräkningar kan återanvändas i nya ansökningar. Samtidigt ska man som sökande vara medveten om att stödet till viss del kan förändras.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Investeringsstöd till laddningsstationer som är icke publika

En icke publik laddningsstation är placerad vid bostaden eller vid arbetsplatsen. Den används huvudsakligen av de boende eller de som arbetar på arbetsplatsen.

Privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan söka investeringsstöd. Detta bidrag söks inte genom Klimatklivet.

Investeringsstöd till laddningsstationer som används av företag och andra organisationer hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Bidrag till privatpersoner för att installera laddstation hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kontakta Länsstyrelsen om du behöver stöd och råd om ansökan.

Klimatklivet hjälper dig att investera klimatsmart

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen. Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

Ladda hem mer information här:

Om KlimatklivetPDF

Om Klimatklivet för lantbruksföretagPDF

Att tänka på inför ansökanPDF

 Lärande exempel

Reportage och filmerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om åtgärder inom Klimatklivet i Sverige, från webbplatsen Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan bland annat se och läsa om:

  • Laddstationer i bostadsrättsförening hjälper boende att köra fossilfritt
  • Gödsel blir till klimatsmart fordonsbränsle på Gotland
  • Biobränsle ger minskade utsläpp från livsmedelsproduktion

Kontakt