Energieffektiviseringsstöd

Minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi och bidra till ett bättre klimat. Det kan göra att företagen både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftiga, förbättrar arbetsmiljön för de anställda och påverkar miljön mindre. Länsstyrelsen Värmland administrerar Energieffektiviseringsnätverket (EEnet), samt projektet Incitament för energieffektivisering.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Stöd för energieffektivisering

Det finns ett antal olika stödformer för att energieffektivisera din verksamhet.

Incitament för energieffektivisering

Projektet riktar sig till små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn. Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, stöttar företag att börja arbeta strukturerat och systematiskt med energieffektivisering med hjälp av framtaget metodstöd.

Projektet pågår från 2016 till och med 2019. Målet är att 1 500 små och medelstora företag totalt i Sverige ska arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning.  

Stärk ditt företag - med effektivare energianvändning!PDF (PDF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Energimyndighetens logga

Privatpersoner kan söka stöd för att installera system för lagring egenproducerad elenergi hemma. Stöd ges till installation av ellagringssystem som är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.

Investeringsstöd för energilagring i hemmet

Stöd för att göra en studie inför en framtida energieffektiv investering. Stödet kan finansiera internt arbete eller användas till att köpa in extern konsult eller utrustning. Målgrupp: Små och medelstora företag som genomfört en energikartläggning.

Kontakt:
Eva Lingwall, Energikontor Värmland
eva.lingwall@regionvarmland.se
054-701 10 96

Energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Upp till 50000 kr i stöd, (50 procent).

Målgrupp: Företag med en energianvändning större än 300 MWh/år.

Kontakt:
Eva Lingwall, Energikontor Värmland
eva.lingwall@regionvarmland.se
054-701 10 96

Energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2019.

Stöd till solceller (e-tjänst)

Vill du effektivisera energianvändningen i din jordbruks- eller trädgårdsverksamhet? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Energieffektivisering och energigrödor (Jordbrukarstöd)

Som fastighetsägare kan du söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

Regionalt nätverk för energieffektivisering (EEnet)

Målgruppen är små och medelstora företag med en energianvändning större än 1000 MWh/år. Genom att vara med i nätverket får medlemmarna hjälp att söka ekonomiska stöd samt att genomföra/uppdatera en energikartläggning. Det blir enklare att genomföra åtgärder eftersom arbetet sker strukturerat och med stöd från nätverkskoordinator och energiexpert.

Som medlem ingår 150 timmars expertrådgivning samt 3-4 företagsträffar per år för erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling.

Just nu är ett nätverk med 11 deltagare igång och nya företag är välkomna.

Kontakt:
Maria Jepson
maria.jepson@lansstyrelsen.se
010-224 72 092 

Om nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats


Klimatklivet hjälper dig att investera klimatsmart

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen. Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du information om satsningen och hur du ansöker om stöd.

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (Naturvårdsverket.se)länk till annan webbplats

Om Klimatklivet på Länsstyrelsen Värmlands webbplats

Kontakt

Kristina Rebane
Samhällsbyggnad
kristina.rebane@lansstyrelsen.se
010-224 72 19

Aktuella stöd och bidrag, Region Värmland

Region Värmland webbplats - företagsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt