Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark.

Vad räknas som terräng?

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar 

Vad räknas som motordrivet fordon?

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter    

I matchen mot terrängfordon har naturens djur och växter inte en chans ...

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter. 

Den som använder en vattenskoter ska följa sjölagens bestämmelser som bland annat innebär att färdas så att omgivningen inte störs i onödan, iaktta hastighetsbegränsningar och inte vara alkoholpåverkad".

Föraren är ”befälhavare” och ska respektera sjötrafikförordningens regler och visa hänsyn.

Förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter innebär att det endast är tillåtet att köra vattenskoter i farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat om undantag från det generella förbudet. Länsstyrelserna kan reglera vattenskoterkörning i enskilda och avgränsade områden.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i uppgifter i blanketten Ansökan om dispens från terrängkörningslagen (PDF)PDF
 2. Skicka in ansökningsblankett och tillhörande bilagor i form av kartor och bilder till:
  Länsstyrelsen Värmland
  651 86 KARLSTAD
  eller via e-post: varmland@lansstyrelsen.se

Kontakt