Hantera vilda djur och växter

Ska du konservera växter och djur, handla med levande växter och djur eller visa upp vilda djur i en djurpark? Då behöver du först söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du behöver tillstånd för att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte konservera växter och djur (preparering), handla med vilda djur och växter och visa upp vilda djur i djurpark (förevisning).

Yrkesmässigt innebär att din verksamhet har en viss omfattning och varaktighet. Verksamheten har dessutom ett vinstsyfte och är av självständig karaktär.

Förvärvssyfte innebär att en verksamhet ger någon form av ekonomiskt utbyte, det vill säga att verksamheten har ett vinstsyfte.

Verksamhetstillstånd för handel

Du måste ha tillstånd för att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte handla med levande hotade växter och djurarter och alla levande fågelarter som lever vilt i Europa.

Detta gäller till exempel djuraffärer och zoobutiker men kan även gälla privatpersoner som föder upp och säljer arter i större omfattning.

Visa upp djur av vilda arter

Du måste ha tillstånd för att visa upp vilda djur i en djurpark. Detta gäller alla vilda djur, inte bara hotade arter. Tillstånd ges bara för en anläggning som också är godkänd för offentlig förevisning enligt djurskyddsförordningen.

Länsstyrelsen besöker alltid anläggningen innan tillstånd kan ges.

I vissa fall krävs inte tillstånd

 • Du behöver inte ansöka om tillstånd för tillfällig förevisning, vid till exempel en mässa. Däremot behöver du göra en anmälan till Länsstyrelsen senast fyra veckor innan.
 • Om du förevisar högst sju arter (som inte är däggdjur) i ett för varje art lämpligt antal exemplar och förevisningen sker i en verksamhet vars huvudsyfte är annat än förevisning behöver du inte tillstånd.
 • Tillstånd krävs i de flesta fall inte heller om förevisningen gäller bara akvarier.

E-tjänst för ansökan

Gör ansökan direkt via vår e-tjänst.

Artskyddsförordningens regler gäller för

 • Import och export av levande exemplar av hotade djur- och växtarter.
 • Förvaring av levande exemplar.
 • Försäljning av döda och levande exemplar till exempel zooaffärer.
 • Förevisning av levande exemplar till exempel cirkus.
 • Uppstoppning av döda djur.
 • Fredning av djur och växter.
 • Arter som omfattas av artskyddsförordningen:
 • Fåglar som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium.
 • Djur och växter av de arter som finns upptagna på bilaga A-D till EU:s CITES-förordning (se Jordbruksverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Undantag

Döda exemplar av följande fågelarter är undantagna från försäljningsförbudet: Dalripa, Rödhöna, Klipphöna, Ringduva, Bläsgås, Grågås, Bläsand, Kricka, Stjärtand, Skedand, Brunand, Vigg, Bergand, Ejder, Sjöorre, Fjällripa, Tjäder, Orre, Sothöna, Enkelbeckasin, Morkulla, Fasan, Rapphöna, Gräsand.

E-tjänst för ansökan

Gör ansökan direkt via vår e-tjänst.

Kontakt