Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag (inte enskilda firmor)
  • Föreningar och andra organisationer

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd

Att söka bredbandsstöd sker genom utlysningar

Länsstyrelsen i Värmlands län utlyser 67,3 miljoner kronor i fem utlysningar till fem geografiska områden i länet för bredbandsutbyggnad. Utlysningarna sker inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Ansökningsperiod för utlysningarna är 10 december 2018 - 10 januari 2019.

Sista dag för att lämna in en komplett ansökan är 10 januari 2019.

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Ansökningsomgång och aktuell utlysning (Stat och kommun - Samhällsbyggnad - Infrastruktur - Bredband

Efter inkomna ansökningar sker offentliga samråd

Det offentliga samrådet görs för att kontrollera om någon marknadsaktör planerar en bredbandsutbyggnad i samma område inom de närmaste tre åren. Synpunkter och yttranden ska lämnas inom en viss tid efter ansökningsperioden.

Offentliga samråd om stöd till bredband inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (Stat och kommun - Samhällsbyggnad - Infrastruktur - Bredband)

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Kontakt