Bostäder

Länsstyrelsen stöttar samfällighetsföreningar och kan ge föreningar stöd till att bygga eller renovera bostäder för äldre personer.

Samfällighetsföreningar

Information om hur vi hjälper till om din samfällighetsförening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen och om hur du ansöker om att upplösa en samfällighetsförening.

Stöd till bostäder för äldre

Information om stöd till att bygga eller renovera bostäder för äldre personer.

Begränsad möjlighet att svara på frågor

Under sommarveckorna 29-32 har vi på Länsstyrelsen begränsad möjlighet att svara på frågor om följande ärendetyper:

  • Statligt stöd till solceller
  • Investeringsstöd för energilagring i hemmet
  • Bidrag till radonsanering av småhus
  • Stöd till bostäder för äldre
  • Stöd till hyresbostäder
  • Stöd till renovering och energieffektivisering

För närvarande tar det 6-8 månader från dess att en ansökan kommit in till dess att första besked om stödbelopp kan ges.

Kontakt