Bostäder

Vill du bygga eller renovera bostäder för äldre personer? Du kan ansöka om stöd för det.

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden.

Bostäder för äldre personer

Stödet till bostäder för äldre personer gäller både särskilda boendeformer för äldre och hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hyresbostäder och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar.

Bostadsrättsföreningar kan endast söka stöd för anpassningsåtgärder.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd till bostäder för äldre på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd

Ansök om stöd inom sex månader från att byggnadsprojektet startade.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. Organisationer kan registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmakt för organisationer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Begränsad möjlighet att svara på frågor

Under sommarveckorna 29-32 har vi på Länsstyrelsen begränsad möjlighet att svara på frågor om följande ärendetyper:

  • Statligt stöd till solceller
  • Investeringsstöd för energilagring i hemmet
  • Bidrag till radonsanering av småhus
  • Stöd till bostäder för äldre
  • Stöd till hyresbostäder
  • Stöd till renovering och energieffektivisering

För närvarande tar det 6-8 månader från dess att en ansökan kommit in till dess att första besked om stödbelopp kan ges.

Kontakt