Begravningsplatser

Trossamfund och stiftelser som vill anordna enskilda begravningsplatser ansöker om tillstånd för det hos Länsstyrelsen.

En enskild begravningsplats är en begravningsplats som inte anordnas av Svenska kyrkan eller en kommun. Enskilda begravningsplatser kan anordnas av ett trossamfund eller en stiftelse.

Som trossamfund eller stiftelse behöver ni ett tillstånd för att skapa en enskild begravningsplats. Det tillståndet ansöker ni hos oss på Länsstyrelsen.

 

Du ska vända dig till Länsstyrelsen Dalarna

I Värmland är det Länsstyrelsen Dalarna som hanterar ärenden om begravningar inom Värmlands län.

Begravningsplatser (Länsstyrelsen Dalarna)

Kontakt