Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska din förenings klimatpåverkan? Du kan söka investeringsstöd för att utföra åtgärden.

Naturvårdsverket har öppnat upp för nya ansökningar till Klimatklivet. Den första av två ansökningsperioder avslutades den 28 augusti. Nästa ansökningsperiod är den 24 september–23 oktober 2019.

Mer om Klimatklivet hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Vad kan jag få stöd för?

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt.

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Investeringsstöd till laddningsstationer som är icke publika

En icke publik laddningsstation är placerad vid bostaden eller vid arbetsplatsen. Den används huvudsakligen av de boende eller de som arbetar på arbetsplatsen.

Privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan söka investeringsstöd. Detta bidrag söks inte genom Klimatklivet.

Investeringsstöd till laddningsstationer som används av företag och andra organisationer hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Bidrag till privatpersoner för att installera laddstation hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kontakta Länsstyrelsen om du behöver stöd och råd om ansökan.

Klimatklivet hjälper dig att investera klimatsmart

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

Det totala anslaget för 2019 är 1,5 miljarder kronor.

Länsstyrelsen har sammanställt två foldrar med information om stödet.

Det här är KlimatklivetPDF

Klimatinvestering på gården. Klimatklivet för lantbrukPDF

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du information om Klimatklivet och hur du ansöker om stöd.

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (Naturvårdsverket.se)länk till annan webbplats

 Lärande exempel

Reportage och filmerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om åtgärder inom Klimatklivet i Sverige, från webbplatsen Sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan bland annat se och läsa om:

  • Laddstationer i bostadsrättsförening hjälper boende att köra fossilfritt
  • Gödsel blir till klimatsmart fordonsbränsle på Gotland
  • Biobränsle ger minskade utsläpp från livsmedelsproduktion

Kontakt