Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kanin söker sin ägare

  • Länsstyrelsen söker ägare till denna kaninhona. Hon hittades övergiven och utan tillsyn i ett bostadsområde nära Mariebergsskogen i Karlstad (Nej, det är inte Mariebergsskogens kanin).
  • Är du ägare eller har förstahandsuppgifter som kan leda till att ägaren hittas vänligen kontakta Länsstyrelsen.

Kontakta Länsstyrelsen om du är ägare

Om du är ägare till ett omhändertaget djur är det viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen omgående på djurskyddstelefonen 010-224 71 20 eller djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se.

De djur vi efterlyser ägare till har omhändertagits efter beslut av Länsstyrelsen. Gemensamt för dem är att de saknar känd ägare. Utan ägare riskerar djuren att utsättas för lidande och då finns det stöd i djurskyddslagen att fatta beslut om omhändertagande.

Varje ärende har sin historia men generellt kan man säga att redan innan djur, ofta katter, omhändertas av Länsstyrelsen påbörjas arbetet med att söka efter ägare. Det är inte alltid en anmälan om en katt utan känd ägare leder till ett omhändertagande, det beror på omständigheterna kring just den katten. Många katter får hjälp av privatpersoner och ideella organisationer att hitta hem.

Länsstyrelsen använder Facebook som en väg för att hitta djurets ägare. Om ingen ägare hör av sig fattar Länsstyrelsen ett beslut utifrån djurets fysiska och mentala hälsotillstånd om djuret ska säljas, överlåtas eller avlivas. I de allra flesta fall är det möjligt att besluta om omplacering av djuret.

Sedan 1 juni 2018, då Länsstyrelsen tog över de flesta av Polisenmyndighetens arbetsuppgifter med djur, har Länsstyrelsen huvudansvaret enligt djurskyddslagen att transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur. Det är alltså Länsstyrelsen som beslutar och verkställer beslut att ställa upp och omplacera omhändertagna djur. Länsstyrelsen har ett nära samarbete med djurhemmen. Det allra vanligaste är att djuren överlåts till det djurhem där de hålls under uppställningstiden.

Vill du ta hand om ett djur kan du kontakta något av länets djurhem. För varje djur de placerar ut bereds en ny plats för ett nytt djur att få hjälp.

Kontakt

Djurskyddstelefon

010-224 71 20
Telefontider: Måndag - Fredag 09:00 - 12:00

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Vid pågående misshandel av djur ring 112.

För allmänna frågor
djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Veterinär
Telefon 010-224 72 52
Telefon 010-224 72 14
veterinar.varmland@lansstyrelsen.se