Järv

Enstaka järvar vandrar in Värmland och vi har haft föryngring av järv inom länets gränser. Trots att järven ofta förknippas med fjällvärlden så är den väl anpassad för att leva även i skogslandet.

Det har inte kunnat dokumenteras någon järvföryngring inom länet under senaste inventeringssäsongen 2018/2019. Populationen av järv i länet bedöms dock av Länsstyrelsen som ungefär lika stor som föregående säsong.

De är ganska anonyma och gör inte mycket väsen av sig, men ibland upptäcker vi järvspår t ex i anslutning till kadaver efter vargdödade älgar. Järvarna kan i skogslandet ha sina lyor under rotvältor eller i bergs/stenskravel som täcks av snö. Dock förekommer även rena snölyor vid bra snötäcke.

Skogsjärvarna är "samlare" och lever förutom av lämningar efter andra rovdjurs byten också av jägarnas slaktavfall, fallvilt och trafikdödat vilt.

Järven samlar mat i s.k "köttgömmor". Dessa återfinns i klippskrevor eller i hål i snötäcket. Järven gömmer också mat i trädkronor för att slippa konkurrens från framför allt räven.

Vi tar tacksamt emot tips om järvspår via skandobs.se Länk till annan webbplats..

Inventeringsresultaten av järv

Inventeringsrapport 2018–2019 - En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands län Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Inventering av järv 2016 (SLU, Viltskadescentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.