Inventering av björn

Hösten 2022 genomförs en björnspillningsinventering i Värmlands län och du kan vara med och hjälpa till.

Spillningsinsamling är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Syftet med inventeringen är att ta reda på björnstammens storlek och utbredning, vilket sedan blir ett viktigt underlag i förvaltningen av björnstammen.

Så här går inventeringen till

Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet distribuerar särskilda provtagnings-kit. Det är viktigt att inga prover samlas in före den 21 augusti eller efter den 31 oktober, för att garantera korrekta beräkningar av björnstammen.

Kitten innehåller blankett med instruktion, provrör, streckkodsetiketter och svarskuvert. Jägare, renskötare och andra samlar sedan in björnspillningar och skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet som registrerar spillningarna och analyserar dem i sitt labb.

Möjligheten att tillhandahålla ett provtagnings-kit på förhand är begränsad. Därför rekommenderar länsstyrelsen att du som är intresserad av att delta i björninventeringen plockar med dig ett par vanliga plastpåsar när du besöker skog och mark.

Analysarbetet påbörjas hösten 2022, och det preliminära resultatet från inventeringen beräknas vara färdig sommaren 2023.

Var hittar jag björnspillning?

Bra ställen för att hitta björnspillning är skogsbilvägar och platser där man tidigare lämnat slaktavfall eller skjutna älgar.

Beställ kit för inventering

För att du själv ska samla in spillning behöver du ett kit som består av insamlingsrör, blankett och svarskuvert.

Fyll i uppgifterna i formuläret så skickar vi ett inventeringskit till dig.

Du kan även kontakta din jaktvårdskrets för att få tag på insamlingskit. Via Jägareförbundets webbplats kan du hitta alla jaktvårdskretsar och deras kontaktuppgifter.

Jägareförbundet - jaktvårdskretsar i Värmland Länk till annan webbplats.Hur samlar jag in björnspillning?

När du hittar en björnspillning gör du så här:

  1. Stoppa en bit spillning motsvarande en tumnagels storlek (cirka 1 kubikcentimeter) i provröret.
  2. Markera med en kvist eller liknande att du tagit ett prov från björnspillningen. Du kan även skrapa undan spillningen från vägen om du hittar den där.
  3. Märk röret och blanketten med varsin identisk streckkodsetikett.
  4. Skriv ditt namn och telefonnummer samt platsens koordinater på blanketten.
  5. Posta blanketten och provröret i det förfrankerade svarskuvertet så fort som möjligt.

När du hittar en björnspillning och inte har ett provtagnings-kit:

  1. Samla in lite spillning (en tumnagels storlek räcker) i en påse med hjälp av en pinne.
  2. Stoppa pinnen i spillningen (för att undvika dubbel insamling).
  3. Notera plats med koordinater (Sweref eller RT90) samt datum du fann den på.
  4. Därefter kontaktar du din jaktvårdskrets eller Länsstyrelsen för att få ett provtagnings-kit och följer instruktionerna som medföljer.
  5. Under tiden låter du påsen med spillning ligga kallt (helst fryst) och mörkt.

Ange var du hittade björnspillningen

För varje prov är det viktigt att du anger kartkoordinater för fyndplatsen. Platsens koordinater ska anges i formatet RT90 eller SWEREF 99 TM, som kan fås i din GPS, alternativt i mobiltelefon via exempelvis Eniro eller hitta.se. Du kan även skicka med en kartskiss med kryssmarkering om du är osäker på koordinaterna.

Eniro.se karttjänst Länk till annan webbplats.

Hitta.se karttjänst Länk till annan webbplats.

Måste jag ha ett provtagnings-kit för att samla spillning?

Om du hittar en björnspillning och inte har tillgång till ett provtagnings-kit kan du samla in en bit av spillningen i en ren påse eller liknande. Därefter kontaktar du länsstyrelsen för att få ett provtagnings-kit, och hanterar spillningen enligt instruktionen.

Vad händer med mitt prov när jag skickat in det?

När inventeringen har börjat kommer du att kunna söka fram just ditt inskickade prov i Rovbase, antingen genom det streckkodsnummer det har (kom ihåg att notera det) eller genom att leta rätt på "din" prick på kartan. Du kan också se varifrån andra prov samlats in.

Inskickade prover ser du i Rovbase Länk till annan webbplats.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.