Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av björnspillningspillning

Hösten 2022 genomförs en björnspillningsinventering i Värmlands län och du kan vara med och hjälpa till.

Spillningsinsamling är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Syftet med inventeringen är att ta reda på björnstammens storlek och utbredning, vilket sedan blir ett viktigt underlag i förvaltningen av björnstammen.

Så här går inventeringen till

Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet distribuerar särskilda provtagnings-kit. De finns på flera platser i länet, se listan över utlämningsställen längre ner. Det är viktigt att inga prover samlas in före den 21 augusti eller efter den 31 oktober, för att garantera korrekta beräkningar av björnstammen.

Kitten innehåller blankett med instruktion, provrör, streckkodsetiketter och svarskuvert. Jägare, renskötare och andra samlar sedan in björnspillningar och skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet som registrerar spillningarna och analyserar dem i sitt labb.

Analysarbetet påbörjas hösten 2022, och det preliminära resultatet från inventeringen beräknas vara färdig sommaren 2023.

Hur samlar jag in björnspillning?

När du hittar en björnspillning gör du så här:

  1. Stoppa en bit spillning motsvarande en tumnagels storlek (cirka 1 kubikcentimeter) i provröret.
  2. Markera med en kvist eller liknande att du tagit ett prov från björnspillningen. Du kan även skrapa undan spillningen från vägen om du hittar den där.
  3. Märk röret och blanketten med varsin identisk streckkodsetikett.
  4. Skriv ditt namn och telefonnummer samt platsens koordinater på blanketten.
  5. Posta blanketten och provröret i det förfrankerade svarskuvertet så fort som möjligt.

Ange var du hittade björnspillningen

För varje prov är det viktigt att du anger kartkoordinater för fyndplatsen. Platsens koordinater ska anges i formatet RT90 eller SWEREF 99 TM, som kan fås i din GPS, alternativt i mobiltelefon via exempelvis Eniro eller hitta.se. Du kan även skicka med en kartskiss med kryssmarkering om du är osäker på koordinaterna.

Eniro.se karttjänst Länk till annan webbplats.

Hitta.se karttjänst Länk till annan webbplats.

Var kan jag hämta ett provtagnings-kit?

Information kommer senare.

Utlämningsställen

Information kommer senare

Måste jag ha ett provtagnings-kit för att samla spillning?

Om du hittar en björnspillning och inte har tillgång till ett provtagnings-kit kan du samla in en bit av spillningen i en ren påse eller liknande. Därefter skaffar du ett provtagnings-kit via närmaste utlämningsställe eller kontaktar länsstyrelsen och hanterar spillningen enligt instruktionen.

Var hittar jag spillning lättast?

Bra ställen för att hitta björnspillning är skogsbilvägar och platser där man tidigare lämnat slaktavfall eller skjutna älgar.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.