Restaurering av Klarälven

Underlagsmaterial till berörda markägare i samband med planerad restaurering av sträckning i Klarälven.

Den del av älven som åtgärder planeras i är den strömmande men bitvis hårt flottningsrensade sträckan mellan Sysslebäck och Höljes.

För att delge oss information om vad, var och varför ni önskar att särskild hänsyn tas samt vilken fastighet som avses ser vi gärna att ni skickar det senast 1 mars 2020 via e-post eller brev till:

Länsstyrelsen Värmland
Att: Pär Gustafsson
Miljöanalys
651 86 Karlstad

E-post: par.gustafsson@lansstyrelsen.se

Om ni har frågor så kan ni enklast nå oss via ovan e-postadress.
Per telefon är det främst klockan 09:00-15:00, måndag till fredag, via 010-224 74 40.

Relaterat

Kontakt