Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Duvpest

Länsstyrelsen Värmland har fått in en anmälningar om duvpest hos vilda duvor i både Hammarö och Säffle kommun. Sjukdomen är anmälningspliktig och är en zoonos, vilket innebär en infektion som kan överföras mellan djur och människa.

Duvpest orsakas av aviärt paramyxovirus typ 1 och ses framför allt hos duvor, skarvar, och hönsfåglar. Den är mycket smittsam mellan duvor. Sjukdomen yttrar sig som centralnervösa störningar med rörelsesvårigheter och spiralvridning av halsen eller dödsfall och kan ge upphov till Newcastlesjukan hos hönsfåglar. Den kan i sällsynta fall ge ögoninflammation (konjunktivit) hos människa.

Det är av största vikt att alla med fjäderfän och även hobbybesättningar ser över biosäkerheten på sina anläggningar i området.

Allt du gör som djurägare för att minska risken för att smittor kommer in i och utvecklas i din besättning eller sprids till andra besättningar kallas för biosäkerhet. Det kan vara allt från var och hur stallarna är byggda till dagliga skötsel- och hygienrutiner, rutiner vid inköp av djur, skadedjursbekämpning och hantering av gödsel.

Mer information om biosäkerhet för fjäderfä finns på Jordbruksverkets webb.

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfä Länk till annan webbplats.

Rapporter om sjuka eller döda vilda fåglar är av stort intresse och bidraget från allmänheten är oerhört värdefullt för sjukdomsövervakningen hos vilda djur i Sverige.

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur - SVA Länk till annan webbplats.

Kontakt

Veterinär
Telefon 010-224 72 91
Telefon 010-224 72 14
veterinar.varmland@lansstyrelsen.se

Kontakt