Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) finns i vildsvinpopulationen i flertalet länder i Europa. Det finns ännu inga kända fall i Sverige utifrån de provtagningar som görs löpande. Jägare och allmänhet som rör sig ofta i skog och mark är viktiga i att bekämpa smittsamma djursjukdomar som ASF.

I de flesta av drabbade länder har smittan först introducerats i vidsvinsstammen och i de fall även tamgrisbesättningar drabbats så har detta skett först senare. Det är därför viktigt att du rapporterar in iakttagelser av sjuka eller döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Övervakningen av sjukdomar som afrikansk svinpest är beroende av att rapporter om döda eller sjuka vildsvin från allmänhet, markägare, jägare, eftersöksjägare, viltkasserare och vilthanteringsanläggningar.

Rapportera sjuka/döda djur och fiskar (SVA.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer till jägare

Jägare som återkommer till Sverige i samband med jaktresor utomlands eller jaktlag som har utländska gäster ska vara extra uppmärksamma.

Enkla smittskyddsrutiner innan återresa till Sverige efter jakt eller annan vistelse i skog och mark utomlands kan skydda Sverige från introduktion av ASF.

  • Var noga med rengöring av utrustning, kläder och stövlar före återresa till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Man kan också lägga kläder och utrustning i bastu, över 60 grader i 30 minuter.
  • Rengör jakthundens utrustning, halsband, västar med mera. Tvätta hunden ren.
  • Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige
  • Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker någon gård med grisar, innan du hanterar foder för vildsvin eller besöker dylik utfodringsplats.

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera. Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter så är matavfall ett mycket viktig spridningssätt till nya områden. Det är därför förbjudet att föra med sig kött och köttprodukter från tamsvin och vildsvin från vissa zoner inom de länder där smittan upptäckts

Övervakning av afrikansk svinpest (SVA.se)länk till annan webbplats

Kontakt