För djurhälsopersonal

Nyhetsbrev för djurhälsopersonal. Här kan du som arbetar med djurhälsa i Värmland ta del av aktuell information om ändringar i lagar och föreskrifter, olika riktlinjer och annat som berör er.

Här finns aktuell information som berör länets djurhälsopersonal och vi sprider sidan via e-post till våra prenumeranter som arbetar med djurhälsa. Vi vill på det här sättet nå ut till så många som möjligt av er som arbetar med djurhälsa i länet.

Anmäl dig som e-prenumerant!

Du får då e-post med de uppdateringar vi gör på den här sidan. Dela gärna informationen till dina kollegor!

Anmälan och kontakt: veterinar.varmland@lansstyrelsen.se

Skriv gärna till vår e-post om det är något särskillt du vill läsa om, särskilt du som inte är veterinär. Så ser vi om vi kan lösa det.

Nyhetsbrev

Vet@bas behöver hållas uppdaterad.Din hemadress hämtas från folkbokföringen och är därför aktuell, men alla andra ändringar behöver du som är djurhälsopersonal anmäla in själv.Skicka en e-post med uppgift om; aktuell arbetsplats, telefonnummer och e-postadress, till

veterinarfragor@jordbruksverket.se

I händelse av sjukdomsutbrott, kris eller krig är det viktigt att informationen stämmer.

Kom ihåg att rapportera in till Jordbruksverket - läkemedelsbehandlingar och behandlingar av smittsamma djursjukdomar på livsmedelsproducerande djur, inklusive systemiskt antibiotika på häst.

Du kan rapportera uppgifterna via e-tjänsten Djursjukdata eller använda blanketten Praktikjournal för veterinärer.

Journalföring, intygsskrivning, tystnadsplikt, delegering och rapportering - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Enligt Folkhälsomyndigheten har fyra fall av apkoppor rapporterats på människa i Sverige till och med den 31 maj 2022. Två fall i Stockholm, ett i Västra Götaland och ett i Region Skåne.

European Center for disease control (ECDC) påpekar att det finns en risk för virusöverföring mellan människa och djur i Europa. ECDC uppmanar till ett “One Health” tankesätt vid hantering av exponerade tamdjur och vill uppmana till att spridning till vilda djur förhindras. European Food Security Agency (EFSA) har hittills inte fått kännedom om fall hos djur (både tama och vilda djur) inom EU.

Risk assessment: Monkeypox multi-country outbreak (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Det finns flera andra poxvirus som kan orsaka mer eller mindre allvarlig sjukdom hos djur.

Läs mer på SVAs webbplats: Apkoppor - SVA Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket fattar alla beslut om hemisolering av sällskapsdjur som inte uppfyller kraven för införsel. Som framgår av tabellen så har Länsstyrelsen Värmland fram till den 1 juni 2022 tagit emot 11 hemisoleringsbeslut från Jordbruksverket.

Det är svårt att uppskatta hur stor andel av djuren från Ukraina som finns med i besluten. Det kan finnas många fler djur i Värmlands län som bör bedömas av veterinär, utöver de 11 beslut som Länsstyrelsen har tagit del av.

Hemisolering t.o.m.

Postort

Antal djur

Art

2022-08-11

Karlstad

1

hund

2022-08-26

Säffle

1

katt

2022-08-28

Sunne

1

hund

avlivad, neg. rabies

Karlstad

1

iller

2022-08-27

Munkfors

1

katt

2022-09-03

Råda

5

hundar

2022-07-28

Skillingsfors

1

katt

släppt, har titer

Karlstad

1

hund

2022-07-29

Deje

6

hundar

2022-08-06

Sunne

2

1 hund, 1 katt

2022-09-06

Glava

3

1 hund, 2 katter

 

Jordbruksverket har beslutat att:

Skyldigheten för veterinärer att utfärda sällskapsdjurspass i samband med vaccination mot rabies ska inte gälla för:

Sällskapsdjur från Ukraina som inte uppfyllt införselvillkoren vid ankomsten till Sverige och som har vistats i Sverige i mindre än fyra månader.

När det ukrainska djuret varit i Sverige i mer än fyra månader får dock pass utfärdas.

Intyget E9-263 ska fyllas i vid vaccination mot rabies.

Beslut Jordbruksverket, passundantag Pdf, 125.5 kB.

Intyg E9-263 Pdf, 119.3 kB.

Jordbruksverket har svarat på några frekvent förekommande frågor kring tillämpning av den nya läkemedelsförordningen. Bland annat dessa:

 • Vad händer med karenstiden om jag avviker från rekommenderad dos?
 • Vad händer om jag avviker från kaskadprincipen?
 • Gäller kaskadprincipen även för receptfria läkemedel?

Ta gärna del av frågorna och svaren på Jordbruksverkets webbplats:

Läkemedel för djur - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Avsnitt II i den nya EU förordningen för hästpass EU 2021/963, styr hur avelsorganisationernas pass får se ut från och med 28 januari 2022.

Behandlande veterinär alternativt avelsorganisationen har möjlighet att ta bort hästen från livsmedelskedjan. Observera att djurägaren med de nya passen som börjar utfärdas den 28 januari 2022, inte längre får välja själv om hästen ska tas bort från livsmedelskedjan.

Kom också ihåg att djurhållare, inklusive hästhållare, är skyldiga att dokumentera läkemedelsbehandlingar om hästen fortfarande är ett livsmedelsproducerande djur. Läkemedelsjournalen ska sparas hos djurhållaren i 5 år. Se avsnittet ”det här ska du dokumentera i din läkemedelsjournal” på följande länk:

Hästpass och registrering av hästar - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

De beslut som Ansvarsnämnden tagit hittills i år, påminner om vikten av att ta ett fullständigt signalement på djuret vid intygsskrivning och att föra noggrann journal.

De visar också att det kan vara viktigt att ta hjälp av erfarna kollegor när man är osäker på diagnosen och terapivalet.

Beslut

Sammanfattning

Avvisas, ofullständig anmälan

Kattunge

Ingen disciplinpåföljd

Kattunge besiktigas av veterinär nr 1, id-nummer mycket riktigt noteras i journalen. Anmälan avvisas med anledning av att veterinär nr 2 inte noterar id-nummer i en kattunges journal, vilket innebär att det inte går att säga om anmälan rör sig om en och samma kattunge.

Erinran x 2 veterinärer

Katt. Antibiotika ordinerat utan tillräcklig klinisk indikation samt föregående bakterieodling och resistensbedömning. NSAID-behandling trots kliniska kontraindikationer, samt nyligen insatt kortisonbehandling.

Ingen disciplinpåföljd

Blödning efter kastration av hanhund på betäckt funikel med prescrotal incision, vilket bedöms av ansvarsnämnden att vara en känd komplikation som kan uppkomma även om en operation utförts på ett korrekt sätt.

Här ser du en lista över smittsamma sjukdomar på djur i Värmland under det senaste halvåret.

Obs! Vid remiss, kom ihåg att fylla i platsen där djuret hålls på remissen.

 • Häst: Ett fall av kvarka. Ett fall av hästinfluensa.
 • Höns: Fyra fall av ILT (infektiös laryngeotrakeit) i olika hobbyhönsbesättningar. Två fall av mycoplasma gallisepticum.
 • Hund: Ett fall av dirofilarios på en importerad hund från Brasilien med leverproblematik.
 • Vild duva: Två olika fall av duvpest (aviärt paramyxovirus typ 1).
 • Hare: Två fall av tularemi.

 • Varg: Ett fall av trichinellos.

Läkemedelsverket bjuder in till webbinarium om den nya EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel (EU) 2019/6, informationen vänder sig främst till veterinärer.

 • Onsdagen 15 december klockan 16.00–17.30. Digitalt via Teams.
  OBS! Sista anmälningsdag: Måndagen 13 december.
 • Onsdagen 12 januari klockan 16.00–17.30. Digitalt via Teams.
  Sista anmälningsdag: Måndagen 10 januari.

Anmäl dig till webbinarierna, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också läsa på själv om vad Läkemedelsverket skriver om det nya regelverket.

Läkemedel för djur, Läkemedelsverkets nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Under hösten 2021 har Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA, skrivit om ett rabiesfall i Tyskland hos en hundvalp illegalt införd från Turkiet, via Bulgarien. Den åtta veckor gamla valpen blev behandlad på klinik i Bremen innan den dog. Karl Ståhl har också skrivit om högpatogen fågelinfluensa och ASF (Afrikansk svinpest).

Statsepizootologen kommenterar, på SVAs webbplats Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket skriver om vad som gäller för identitetsmärken för hästar.

Hästpass och registrering av hästar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket har även information om godkända chip för hundar, katter, illrar och papegojor som ska resa till ett annat EU-land, samt en webbutbildning om EUs nya djurhälsoförordning.

Aktuell information om den nya djurhälsoförordningen, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

När en ny kollega kommer till verksamheten kan frågan om journalföring på engelska komma upp. Då är det bra att veta vad som gäller. Frågan har lyfts till Jordbruksverket, men för närvarande gäller det som står i föreskriften D 8 (SJVFS 2019:25), journaler ska föras på svenska och de ska vara tydliga och fullständiga.

Jordbruksverkets information om journalföring m.m. Länk till annan webbplats.

Påminn gärna djurhållare av livsmedelsproducerande djur om att föra journal över behandling med samtliga karensbelagda preparat samt av dödsfall. Kraven finns i D8, 7 kap. 12 - 13 §§.

Vi har sett att delar av spårbarheten kan saknas, till exempel vid behandling av endo- och ektoparasiter och i besättningar som inte har så stor medicinförbrukning i övrigt. En sådan avvikelse vid Länsstyrelsens kontroller leder till en tvärvillkorsbedömning och kan påverka EU-stöden för djurhållaren.

Smittsamma sjukdomar på djur i Värmland under det senaste halvåret

Obs! Vid remiss, kom ihåg att fylla i platsen där djuret hålls på remissen.

 • Häst:
  2 fall av kvarka, i det ena fallet var hästen nyligen importerad från Spanien.
  1 fall av virusabort, abortform.
  1 fall av eqvint coronavirus (inte anmälningspliktig men kan vara intressant att känna till).
 • Gris: 1 fall av influensa.
 • Nöt: 1 fall av listerios.
 • Får: 1 fall av listerios.
 • Get: 1 fall av maedi-visna.
 • Höns: 1 fall av ILT (infektiös laryngeotrakeit) i en hobbyhönsbesättning.
 • Hund: 1 fall av MRSP och ett fall av leishmanios på en importerad hund från Spanien med lindrig alopeci.
 • Katt: 1 fall av salmonella. Detta är en stor skillnad mot våren 2020 då 53 fall konstaterades på katt.
 • Kaja: 1 fall av salmonella.

Det har kommit nya bestämmelser om anmälan av smittsamma djursjukdomar. Anmälningsplikten har utökats så att den nu utöver veterinärer och laboratorie-/obduktionspersonal omfattar alla aktörer, fysisk eller juridisk person, som ansvarar för djur eller djurprodukter - även för en begränsad tidsperiod.

När det gäller misstanke om dessa djursjukdomar nedan, så ska anmälan fortfarande göras till länsstyrelsen:

 • Hästinfluensa typ A
 • Kvarka
 • Virusabort ( centralnervös form)
 • Virusarterit
 • MRSA

Du kan anmäla antingen elektroniskt:

Anmälan klinisk misstanke om sjukdom på djur (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.
med e-legitimation)

Eller genom att använda följande blanketter:

Misstanke om epizooti, salmonella och sjukdomar som normalt inte förekommer i Sverige ska fortfarande anmälas till länsstyrelsen och Jordbruksverket skyndsamt via telefon.

Läs mer om  Anmälningsplikt - Jordbruksverket

En ny EU förordning som träder i kraft 28 januari 2022 kommer bland annat att ställa nya krav vid receptskrivning.

Om syftet är profylax eller metafylax måste det anges vid förskrivning av antimikrobiella medel. Recept på antimikrobiella medel kommer att vara giltiga i fem dagar och veterinärens nummer måste anges på alla veterinärrecept.

Läs mer här: 210504 Läkemedel för djur - Läkemedelsverket (anpdm.com) Länk till annan webbplats.


Karl Ståhl, statsepizootolog, berättar om detta i en film från 10 maj 2021.

Frågor & svar om covid-19 på djur - YouTube Länk till annan webbplats.

Från 1 januari till 1 juni 2021 har 64 hundar blivit godkända i djurhälsointyg för handel inom gemenskapen, i EU verktyget TRACES - med ort i Värmlands län som destination.

25 hundar från Polen
16 från Spanien
13 från Ungern
4 från Rumänien
2 från Tyskland
1 från vardera Litauen, Schweiz, Tjeckien och Grekland.

Under samma period år 2020 sändes 10 hundar (från Polen, Rumänien, Ungern, Tjeckien och Kroatien).

Under samma period år 2019 sändes 6 hundar, samtliga från Rumänien.

Länsveterinärer arbetar med många olika saker. Exempel på arbetsuppgifter är revision av kommunal livsmedelstillsyn, tillsyn av djurhälsopersonal och andra veterinära frågor, djurskyddsbedömningar, handläggning av olika typer av tillståndsansökningar samt beredskap vid utbrott av smittsamma djursjukdomar.

Länsveterinärer har kontakt med andra myndigheter och organisationer såsom Jordbruksverket, Livsmedelsverket, djurhälsovården, smittskyddsläkare, kommuner, djurhälsoföretag och intresseorganisationer i länet, med flera.

Det är ett väldigt brett veterinärt arbetsfält med mycket att göra, med andra ord!

Vi i Värmland

Vi är tre länsveterinärer i Värmland, Mikaela Heidrich, Sissel Brenna och Holly Cedervind. Mikaela kom till oss 2020. Hon har lång erfarenhet med smådjur från bland andra Evidensia Djursjukhuset Karlstad och hon har även arbetat som distriktsveterinär samt som viltvårdare med jakt och vilt.

Trevlig somma önskar vi er och - håll i och håll ut i sommar!

Smittsamma sjukdomar på djur i Värmland under det senaste halvåret

 • Häst: flera misstänkta kvarkafall visade fynd av Streptococccus zooepidemicus, där isoleringsåtgärder tillämpades på plats. Ett fall av hästinfluensa visade sig vara kopplat till europeisk hästhandel. Ett fall av MRSA kopplat till annat län rapporterades också.
 • Nöt: ett fall av Salmonella enterica subspecies diarizonae konstaterades i en dikobesättning. Denna förekommer ofta hos får, men även hos kräldjur, och har påvisats mycket sporadiskt hos människa. Läs mer på SVAs webbplats:

https://www.sva.se/produktionsdjur/far/sjukdomar/djursjukdomar-a-o/salmonella-hos-far Länk till annan webbplats.

 • Får: ett fall av maedi-visna.
 • Fjäderfä: ett fall av Mycoplasma gallisepticum och ILT (infektiös laryngeotrakeit) i en hobbyhönsbesättning.
 • Hund: sex fall av MRSP rapporterades under hela 2020. Fem av dessa fall rapporterades under semesterperioden, dvs. juni-augusti, och det sista fallet rapporterades oktober månad.
 • Skogshare: ett fall av tularemi.

Undantag från fysiskt besättningsbesök för förskrivning och injektioner i VILA

Nya beslut från Jordbruksverket, gäller till och med den 28 februari 2021.

Beslut (PDF) Pdf, 713.9 kB.

Beslut (PDF) Pdf, 715.2 kB.

Tillfällig bilaga till hygienplan, om t.ex. skyddsutrustning saknas

Beslut från Jordbruksverket från våren 2020.

Tillfällig bilaga (PDF) Pdf, 572.9 kB.

Under pandemin har flera länder rapporterat utbrott av COVID-19 hos minkar i pälsdjursbesättningar. Danmarks beslut om att slakta ut landets bestånd pga. spill-back av en ändrad variant av SARS-CoV2 från mink till människa har förekommit i nyheterna. Här kan ni läsa vad Folkhälsomyndigheten skrev den 10 december 2020 om situationen i Sverige:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/inte-samma-virusvariant-hos-svenska-och-danska-minkar/ Länk till annan webbplats.

På OIEs webbplats rapporterades fall av COVID-19 hos djur presenteras, samt en artikel som diskuterar mottaglighet för viruset hos olika djurarter och en som rör jakten efter ett mellanvärd.

Events in animals: OIE - World Organisation for Animal Health, https://www.oie.int/en/home/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7297130/ Länk till annan webbplats.

Domen ger medlemsstater möjligheten att även fortsättningsvis kräva bedövning före slakt, så som vi har det idag i Sverige.

Domen (PDF) Pdf, 237.5 kB.

Den 15 december 2020 höll Länsstyrelsen Värmland en utbildning om sambandet mellan våld mot kvinnor och barn med våld mot djur. Om du är intresserad av att få tillgång till materialet i efterhand, mejla holly.cedervind@lansstyrelsen.se.

Sambandet mellan våld mot djur och våld mot kvinnor och barn | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

I stort sett samtliga veterinära verksamheter i Värmland är nu kontrollerade och har en fungerande hygienplan.

Rutiner för tvättning och städning har genomgående varit adekvata men det har varit många avvikelser gällande egenkontrollen, registrering och uppföljning av vårdrelaterade infektioner, kännedom om hantering av MRSA/MRSP, åtgärdsdokumentation samt fortbildning av eventuell personal.

Syftet med krav på särskilda hygienregler inom djurens hälso- och sjukvård (SJVFS 2013:14 saknr K112) är att förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner (VRI) både på veterinärkliniker och i veterinärt fältarbete. Alla verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård där veterinärmedicinsk vård bedrivs ska ha en hygienplan. Den ska dokumentera hur man ska arbeta för att förhindra spridning av smittämnen.

Smittsamma sjukdomar på djur i Värmland under det senaste halvåret

 • Kvarka: 4 misstänkta fall, varav ett positivt. Strept. zooepidemicus påvisades i övriga fall, stallarna hålls som regel isolerade precis som vid kvarka.
 • Salmonella katt: våren 2020 noterades 53 positiva fall under januari-mars vilket var lite drygt 4 gånger fler fall än förra våren. I 13 fall var ägaren boende i Karlstads kommun, i 6-9 fall var ägaren boende i Arvika och Kristinehamn, och i övriga kommuner rapporterades 0-2 fall.
 • Salmonella vilda fåglar: 2 fall på grönsiska, ett i Arvika och ett i Torsby kommun.
 • Mycoplasma gallisepticum hos en höna och ILT (Infektiös laryngeotrakeit) hos en annan höna i samma hobbyfjäderfä besättning.

Med anledning av brist på läkemedel inom humansjukvården för vård av patienter med covid-19 har Jordbruksverket och Läkemedelsverket tidigare uppmanat till återhållsamhet gällande förskrivning av läkemedel som är kritiskt viktiga för humansjukvården. Vi ser nu att många läkemedel för anestesi inom veterinärmedicinen tar slut hos leverantör.

Kirurgisk verksamhet som faller inom begreppet akut djursjukvård ska ges prioritet i den veterinärmedicinska vården. All annan sjuk- och hälsovård som kräver anestesi måste därför lågprioriteras för att inte bristsituation av läkemedel ska öka eller att akut sjuka djur inte kan ges den behandling som krävs för att upprätthålla djurskyddet.

- Detta ställs på sin spets när vi nu går in i ett skede där ett flertal första- och andrahandsval av läkemedel för anestesi, är restnoterade eller ska reserveras för humant bruk, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket. Utifrån kriterier fastställda av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bedömer Jordbruksverket att hälso- och sjukvård för livsmedelsproducerande djur, tjänstedjur och servicedjur, samt akut sjukvård för alla djur som hålls av människor är samhällsviktig verksamhet.

Alternativa anestesiläkemedel

Sveriges Lantbruksuniversitet uppger att andra receptbelagda anestesiläkemedel som kan användas för induktion av allmän anestesi på djur är alfaxalon (Alfaxan) och tiopental (Pentocur). För induktion av dissociativ anestesi kan tiletamin i kombination med zolazepam i Zoletil användas. Om de ovan nämnda anestesiläkemedlen inte finns tillgängliga kan induktion utföras med ketamin efter adekvat premedicinering. Mer omfattande kirurgi bör utföras under inhalationsanestesi om totalintravenös anestesi med propofol eller alfaxalon inte kan erbjudas.

I FASS anges vanligen dosering av anestesiläkemedel utan premedicinering. Inom veterinärmedicinen rekommenderas vanligen premedicinering med olika kombinationer av sederande läkemedel och opioider. Valet av premedicinering påverkar både dosering och injektionshastighet av anestesiläkemedlet.

Kunskap om läkemedlen är nödvändig för att undvika överdosering och komplikationer. Ordinerande veterinär kan kontakta professor i anestesiologi Görel Nyman på SLU via mejl gorel.nyman@slu.se för ytterligare information om dosering och injektionsteknik om andra anestesiläkemedel än beprövade behöver användas under rådande omständigheter.

Mer information

Begränsa användningen av propofol till djur, Läkemedelsverket 2020-04-17 Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket kartlägger sårbarheter i läkemedelsförsörjningen 2020-04-07 Länk till annan webbplats.

Undvik propofol i djursjukvården

Läkemedelsverket och Jordbruksverket uppmanar till största möjliga återhållsamhet i användning av propofol till djur. Veterinärer uppmanas bl.a. att använda andra läkemedel istället.

Jobba strikt efter kaskadprincipen

Veterinärer har i undantagsfall möjlighet att förskriva läkemedel till djur som är godkända för människor. Detta styrs av den så kallade "kaskadprincipen", vilken innebär att det ska ske först då andra vägar prövats. Jordbruksverket och Läkemedelsverket uppmanar nu veterinärer att bistå sjukvårdens behov av läkemedel under covid-19-utbrottet genom att vara extra eftertänksamma i sin förskrivning. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Möjlighet att göra avkall från hygienplanen via tillfällig bilaga

Läs mer i följande beslut från Jordbruksverket:

Information om hygienregler för verksamhet inom djurens hälso och sjukvård med anledning av corona/covid 19
Den pågående pandemin covid-19 har inneburit en ökad användning och efterfrågan på skyddsutrustning och produkter för handdesinfektion inom vården. Detta i sin tur har orsakat en brist på skyddsutrustning och handdesinfektion hos flera verksamheter inom djurens hälso-och sjukvård.

Jordbruksverket har utrett hur detta kan påverka möjligheten att förebygga spridning av smittämnen vid verksamhet inom djurens hälso- sjukvård, och möjligheten för sådana verksamheter att uppfylla kraven i föreskrifterna K 1121. Hygienplan Basala hygienrutiner ska tillämpas inom djurens hälso- och sjukvård där veterinärmedicinsk vård bedrivs, i syfte att förhindra smittöverföring. I basala hygienrutiner ingår att beskriva följande punkter som ska vara anpassade till den egna verksamheten: - korrekt arbetsklädsel - handhygienrutiner; handtvätt och handdesinfektion - handskar; hur och när dessa ska användas - skyddskläder: hur och när man använder bl.a. engångs plastförkläde/skyddsrock eller andningsskydd De basala hygienrutinerna ska skrivas i verksamhetens hygienplan2 som en arbetsbeskrivning för all personal som ska följas i alla vårdsituationer.

Det är viktigt att de grundläggande förutsättningarna för en god vårdhygien säkerställs både för patientsäkerhet och för arbetarskydd. I en situation där tillgången till skyddsutrustning och handdesinfektion inte är tillräcklig för att hygienplanen ska kunna efterlevas, har verksamheterna möjlighet att göra en bilaga till hygienplanen med hygienrutiner anpassade efter omständigheterna. En förutsättning för att kunna anpassa rutinerna är att verksamheterna gör en noggrann riskbedömning. Observera att syftet med hygienplanen fortfarande ska uppnås – de grundläggande förutsättningarna för en god vårdhygien ska säkerställas både för patientsäkerhet och för arbetarskydd. Om det, trots riskbedömning och hygienrutiner, inte finns förutsättningar för personalen att arbeta på ett smittskyddsmässigt acceptabelt sätt, kan det vara nödvändigt att förändra verksamheten.

En bilaga till hygienplanen ska vara tidsbegränsad, och upphöra att gälla när förutsättningarna återgår till det normala, d.v.s. när skyddsutrustning,
desinfektionsmedel m.m. åter finns att tillgå. Branschens riktlinjer för enskild riskbedömning. En grupp av företrädare från branschen med särskild vårdhygienkompetens har tagit fram ett underlag för riskbedömning med tanke på bristen på material. Underlaget kan vara en god hjälp vid det enskilda företagets riskbedömning, men observera att riskbedömningen alltid måste vara anpassad till den egna verksamheten. Gruppens underlag finns att ladda ner här. Länk till annan webbplats.

Möjlighet att göra distansbesök i VILA, under en begränsad tid.

Läs villkoren i beslutet från Jordbruksverket:

Undantag från kravet på fysiska besättningsbesök av veterinär för att
djurhållare ska få ge injektioner med preparat som omfattas av
villkorad läkemedelsanvändning Jordbruksverkets beslut Jordbruksverket beslutar att ge undantag från kravet i 5 kap 8 § 3 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom
djurens hälso-och sjukvård. Undantaget medger att den som använder läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning får ge injektioner med de preparat som den villkorade läkemedelsanvändningen omfattar utan att den ansvarige veterinären (eller hans eller henne ersättare) fysiskt har besökt gården inom den tidsrymd som beskrivs i 4 kap. 10 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning.

Beslutet gäller till och med den 31 maj 2020.
Den pågående pandemin orsakad av sjukdomen covid-19 har påverkat många funktioner i samhället med ett stort antal insjuknade personer samt på grund av att flera åtgärder måste vidtas för att minska smittspridning. Den pågående pandemin riskerar att skapa brist på veterinärer i tjänst samt skyddsutrustning som används i samband med vissa besättningsbesök. Det rekommenderas även att personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper begränsar sina sociala kontakter.

Som en följd av detta måste den akutsjukvård som inte omfattas av villkorad läkemedelsanvändning prioriteras i första hand och annan veterinär verksamhet får därmed komma i andra hand. En konsekvens av detta är att veterinärer som förskriver läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning kan komma att ha begränsade resurser att genomföra fysiska besök i de besättningar för vilka de ansvarar enligt de krav som anges i 4 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning.

Förskrivning av läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning utförs i syfte att öka djurvälfärden och djurhälsan på så sätt att djurhållaren i vissa fall kan påbörja läkemedelsbehandling i sin besättning utan föregående klinisk veterinärundersökning av djuret eller djuren i anslutning till användningen.

Motivering: Förskrivning av läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning innebär att en djurhållare i vissa fall kan påbörja läkemedelsbehandling i sin besättning utan att en veterinär kliniskt har undersökt djuret eller djuren i anslutning till användningen. Förutsättningarna för villkorad läkemedelsanvändning finns angivna i bl.a. 5 kap 8 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso och sjukvård. I denna bestämmelse anges villkor för den djurhållare som använder läkemedel för
villkorad läkemedelsanvändning. Ett av villkoren för att djurhållaren ska få ge injektioner med de preparat som den villkorade läkemedelsanvändningen omfattar är att den ansvarige veterinären (eller hans eller hennes ersättare) har besökt besättningen för rådgivning och kontroll enligt vissa angivna tidsintervall. Dessa besök är en av flera förutsättningar för att den villkorade läkemedelsanvändningen ska kunna fortgå. Enligt 8 kap. 2 § nämnda föreskrifter får Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i föreskrifterna om det finns särskilda skäl.

Med anledning av sjukdomen covid-19 kan det uppstå ett behov att inom veterinärkåren i första hand prioritera den vård av akut sjuka djur som inte omfattas av villkorad läkemedelsanvändning. Det rekommenderas även att veterinärbesök till djurhållare över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper ska begränsas. Möjligheterna för veterinärer att göra fysiska uppföljningsbesök i besättningar som är anslutna till villkorad läkemedelsanvändning kan därmed bli begränsade. Med hänsyn till de negativa effekter som en avslutad villkorad läkemedelsanvändning kan ge för såväl djurhållare som djurvälfärden och djurhälsan bedömer Jordbruksverket att sjukdomen covid-19 och dess följdverkningar är att anse som särskilda skäl för att besluta om undantag från kravet på fysiska besättningsbesök för rådgivning och kontroll vid veterinärs förskrivning av läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning.

Jordbruksverket bedömer att det under rådande förhållanden är möjligt att säkerställa en god och säker vård för aktuella djur på annat sätt än genom fysiska besättningsbesök, exempelvis genom att den förskrivande veterinären (eller hans eller hennes ersättare) närvarar via exempelvis telefon eller videolänk. Avgörande för om det är lämpligt och tillräckligt att ge rådgivning och utföra kontroll på annat sätt än genom fysiska besättningsbesök får bedömas av veterinären i varje enskilt fall.

I ett länsstyrelsegemensamt projekt kontrollerades 31 värmländska hästars pass avseende följsamhet av förordning (EU) 2015/262 (förordning om pass för hästdjur). Fem hästpass innehöll brister som skulle kunna ha betydelse för livsmedelssäkerheten. I tre fall indikerade passet att hästen var avsedd för användning som livsmedel samtidigt som hästregistret visade motsatsen. Ett äldre lösbladspass bedömdes undermåligt då det var möjligt att byta ut blad, och därmed undangömma behandlingar. Ytterligare en häst stod på daglig behandling med ett läkemedel med livslång slaktkarens, utan notering om detta i passet. Endast 16 av 31 pass var utan anmärkningar, vilket innebär att det finns skäl för både veterinärer och djurägare att ta ett större ansvar kring hästpasshantering.

AHL står för Animal Health Law och är en förordning som kommer att ersätta ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som idag reglerar djurhälsa och smittskydd. Den kommer att fungera som en ramlag och ha underliggande akter (dessa håller på att författas nu). AHL kommer att träda ikraft i april 2021. Inför ikraftträdandet pågår ett stort arbete i att förbereda nationell anpassning till förordningen och underliggande akter. Bland annat kommer flera uppgifter att måste registreras gällande land- och vattenlevande djur. Läs mer här.

Hygienregler för djurhållare

Det finns allmänna hygienregler som ska förebygga att smittämnen sprids mellan djur och människor. Reglerna innebär bland annat att det ska finnas möjlighet för den som vistas på en anläggning med djur att tvätta och desinficera sina händer. Reglerna gäller inte för dig som endast har djur i ditt eget hem. 

Krav för dig som har en besöksverksamhet

Hygienregler för besöksverksamheter

För att minska risken för spridning av smittor mellan djur och människor finns särskilda hygienregler för dig som har en besöksanläggning där människor har möjlighet till direkt kontakt med djur. Bland annat ska den som besöker en djuranläggning kunna tvätta och desinficera sina händer i nära anslutning till djuren. Du ska också informera besökaren om hur risken för överföring av smittor mellan djur och människor kan minska.

Hygienreglerna för besöksverksamheter gäller oavsett om du har en anläggning med livsmedelsproducerande djur, hästar eller någon annan typ av djurhållning. Detta gäller även dig som har vård- eller terapihundar.

Allmänna och särskilda hygienregler uppdelade efter djurslag på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tillsyn av djurhälsopersonal

Länsstyrelsen är ansvarig för tillsynen av djurhälsopersonal i länet. Det innebär att vi kontrollerar att personal som arbetar med djurens hälso- och sjukvård följer gällande lagar och bestämmelser.

Tillsyn av djurhälsopersonal

Kontakt